Basisschool Dr. Bosschool

Nolenslaan 33 3515 VB Utrecht

  • Schoolfoto van Basisschool Dr. Bosschool
  • Schoolfoto van Basisschool Dr. Bosschool
  • Schoolfoto van Basisschool Dr. Bosschool
  • Schoolfoto van Basisschool Dr. Bosschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Eindoordeel Leerlingen en ouders

Alle inzet van het team in de afgelopen jaren heeft geresulteerd in een mooie beoordeling. Daar mogen we trots op zijn!  Ouders geven ons een rapportcijfer van 7,5, kinderen een 8,0.

Wilt u meer lezen over de resultaten, bekijkt u dan de bijlage!

Tevredenheid
8,3

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Zie bijlage voor een toelichting op de resultaten.
Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven