Basisschool Dr. Bosschool

Nolenslaan 33 3515 VB Utrecht

 • Schoolfoto van Basisschool Dr. Bosschool
 • Schoolfoto van Basisschool Dr. Bosschool
 • Schoolfoto van Basisschool Dr. Bosschool
 • Schoolfoto van Basisschool Dr. Bosschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom! 

Samen met uw kind bent u van harte welkom op de Dr. Bosschool. Onze school zet zich in voor goed onderwijs voor alle leerlingen omdat alle kinderen in Nederland de kans op een goede toekomst en volwaardig onderwijs verdienen. Het welbevinden van de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs staan centraal in onze missie en visie. Ons doel is om kinderen optimaal voor te bereiden op de wereld na en buiten de basisschool. Omdat niet elk kind even kansrijk aan het onderwijs begint, doen wij er alles aan binnen de school om kansengelijkheid te vergroten.

In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en manieren waarop we u informeren.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

Wilt u nadere informatie, neem dan contact op met de directeur Myra Klein Jäger (directie.bosschool@spoutrecht.nl).

We wensen u veel leesplezier!

Namens het team van basisschool Dr. Bossschool

Hartelijke groet,

Myra Klein Jäger 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • School met een hart
 • Vernieuwend en eigenzinnig
 • Creatief
 • SAMEN leven en leren
 • Sterk pedagogisch klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Dr. Bosschool ligt op de grens van Tuinwijk en de Staatsliedenbuurt. Vorig schooljaar telde onze school in oktober 420 leerlingen en 440 leerlingen in februari 2023. Schooljaar 2023-2024 starten we met 16 groepen. De groepsgrootte ligt gemiddeld tussen de 25 en 30 leerlingen en is afhankelijk van de groepssamenstelling. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
405
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden

We hanteren op onze school een continurooster, waarbij alle kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag overblijven. Op woensdag hebben alle kinderen een vrije middag en op vrijdagmiddag zijn de jongste kleuters (groep 1) vrij.

Pauzes en buitenspelen

Alle kinderen blijven  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag over. De kinderen eten met de leerkracht en spelen gespreid over de dag buiten.

De groepen 1-2 spelen twee keer per dag buiten. De groepen 3 t/m 8 spelen per dag 1 keer 30 minuten buiten en op woensdag is dit 15 minuten. Op deze manier kunnen we andere activiteiten zoals gym, thema en creatieve vakken beter over de dag verdelen. Voor kinderen betekent dit dat er een goed evenwicht is tussen lessen en ontspanning over de schooldag. Het buitenspelen wordt begeleid door leerkrachten uit het eigen leerjaar. Groep 3 heeft de mogelijkheid om, als er behoefte aan is, twee keer per dag buiten te spelen.

Naast het buitenspelen hebben de kinderen 's ochtends rond 10en en tussen de middag een break waarin ze met elkaar eten en drinken. Tijdens deze momenten wordt er voorgelezen of naar een educatief programma gekeken, zoals bijvoorbeeld het jeugdjournaal.

Start en einde van de dag

Het brengt veel rust in de school?wanneer de kinderen bij het begin van de schooldag alleen naar binnen gaan en de ouders voor de school afscheid nemen. We denken echter vanuit het kind en als het nodig is dat ouders een keer meelopen kan dat natuurlijk. Kleuters worden door hun ouders naar de juf/meester op het plein gebracht en lopen vervolgens met de hele klas naar binnen. Gedurende het schooljaar zijn er verschillende momenten dat ouders met kun kinderen mee de school en klas ingaan. De deur gaat iedere dag om 8.10 uur open. Om 8.20 uur klinkt de schoolbel en starten we met de les. Na schooltijd komen de kinderen onder begeleiding van hun leerkracht naar buiten, de ouders wachten voor de school of op het schoolplein op de plek die voor de groep is afgesproken.

Ophalen van kinderen groep 1-4

De afspraak is dat alle kinderen bij hun juf of meester blijven en als ze hun ouder zien even dag zeggen. Als u zelf uw kind niet kunt ophalen en er komt iemand anders dan dient u dit altijd te melden aan de juf/meester. Neem nooit zonder kennisgeving een kind van een ander mee naar huis. Als u een kind van een ander meeneemt om te spelen, dan is dit altijd in overleg met de ouders. Zij melden bij de juf/meester bij wie hun kind gaat spelen en u checkt of het kind zich afmeldt. Mocht u een kind alleen zien lopen, brengt u het dan alstublieft bij de juf of meester terug. Het is van groot belang dat u deze afspraken volgt. Bij het uitgaan van de school zijn er erg veel kinderen en ouders en dit vraagt om zorgvuldigheid bij het ophalen.    

Fietsen

Er is voldoende ruimte voor fietsen bij de rekken voor de school. In verband met de doorgang en de brandveiligheid verzoeken we u fietsen alleen bij de rekken te plaatsen. Als het kan, kom dan met uw kind(eren) te voet. Kinderen en ouders fietsen niet op de stoep.

Veiligheid van onze kinderen

De veiligheid van onze kinderen tijdens en na schooltijd is voor u en ons van groot belang.  We hebben daarom specifieke maatregelen getroffen om te zorgen dat kinderen niet zomaar naar buiten kunnen (en ouders en bezoekers niet zomaar naar binnen). Hieronder de afspraken op een rijtje:

In ons gebouw zijn meerdere ingangen, welke ingang gebruikt wordt hangt af van de groep waarin uw kind zit. De toegangsdeuren en -hekken zijn alleen tijdens halen en brengen van de kinderen open, op alle andere momenten zijn deze dicht. Ook na school tijdens de BSO zijn de deuren en hekken gesloten.     

Wilt u onder schooltijd of tijdens de BSO naar binnen, gebruik dan uitsluitend de hoofdingang en meldt u door middel van de bel. Het kan even duren voordat we open kunnen doen. Hiervoor vragen we uw begrip.   

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, kan het voorkomen dat de toegangshekken of buitendeuren open staan. Het is daarom van belang dat leerkrachten en ouders de kinderen duidelijk maken dat ze niet zonder toestemming van de leerkracht het schoolplein of het schoolgebouw mogen verlaten. Mocht uw kind een ‘flinke wandelaar’ zijn met veel eigen initiatief, meldt u dit dan uitdrukkelijk bij de leerkracht. Die kan uw kind dan extra in het oog houden.  

Buurtbewoners en verkeersveiligheid

We hebben als school in de wijk ook rekening te houden met buurtbewoners. Dat gaat over het algemeen prima. Toch hier ook een paar aandachtspunten.

 • Het hek zachtjes dicht doen, zodat de buren er weinig geluidsoverlast van hebben.
 • Als u met de auto de kinderen wegbrengt, parkeert u dan eerst uw auto op een daarvoor bestemde plaats. Kinderen bij school uit laten stappen is in verband met de verkeersveiligheid voor de ouders en kinderen die lopend of op de fiets komen niet gewenst.

Schoolstraat

De omgeving van de school willen wij graag verkeersveilig houden om zo meer ruimte geven aan kinderen om lopend of fietsend naar school te komen. De Nolenslaan is daarom, in samenwerking met de gemeente, sinds september 2021 een schoolstraat. Dat betekent dat het stuk voor de school tijdens de breng- en haalmomenten van de school is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Mocht u toch een keer met de auto komen, parkeer de auto dan tijdig en loop het laatste stukje naar school.

Wilt u meer lezen over het onderzoek dat is uitgevoerd kan op de site van gemeente Utrecht: https://www.utrecht.nl/wonen-enleven/verkeer/verkeersveiligheid/proef-metschoolstraten/   

Brede School Staatslieden

Met basisschool De Fakkel, BSO Blos en BSO Ludens werken we samen in de Brede School Staatslieden. De Brede School coördinator zet zich met alle partners in de wijk in voor een zo goed mogelijk aanbod voor kinderen tijdens en na schooltijd. Zie voor meer informatie www.bredeschoolstaatslieden.nl. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven