OBS Maaspleinschool

Maasplein 1 3522 BV Utrecht

  • Schoolfoto van OBS Maaspleinschool
  • Schoolfoto van OBS Maaspleinschool
  • Schoolfoto van OBS Maaspleinschool
  • Schoolfoto van OBS Maaspleinschool
  • Schoolfoto van OBS Maaspleinschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Kinderen geven onze school een 8,6, iets waar we heel trots op zijn! We werken namelijk hard om hen inspraak te geven op verschillende vlakken. In hoe ze leerdoelen beheersen middels een portfolio, in schoolkeuzes via de leerlingenraad en in samenwerkingen en opdrachten met andere klassen. Daarnaast is de sfeer in de school prettig, waarbij kinderen en leerkrachten zich verantwoordelijk voelen voor iedereen, passend bij de buurtschool die we zijn. 
Tevredenheid
8,6

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De school scoort een prachtige 8,4 van ouders. Hier zijn wij trots op! Het contact tussen directie, ouders, leerlingen en leerkrachten wordt door ouders hoog gescoord, net als de schoolcultuur en leercultuur. 
Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven