OBS Maaspleinschool

Maasplein 1 3522 BV Utrecht

  • Schoolfoto van OBS Maaspleinschool
  • Schoolfoto van OBS Maaspleinschool
  • Schoolfoto van OBS Maaspleinschool
  • Schoolfoto van OBS Maaspleinschool
  • Schoolfoto van OBS Maaspleinschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het rapportcijfer van de kinderen in groep 7-8 daalde dit jaar licht. Leerlingen zijn bij ons belangrijke gesprekspartners. Daarom is er een ronde-tafelgesprek georganiseerd met een afvaardiging van die klas en denkt de leerlingenraad mee wat de school kan doen voor een hoger cijfer. Met name het thuiswerken en de aansluitende terugkeer naar school ervoeren de kinderen als zwaar. Kinderen moesten natuurlijk weer wennen aan de regels en afspraken en het samenwerken met hun medeleerlingen. Vooral voldoende tijd om het ook gezellig met elkaar te hebben vindt de klas belangrijk. Vinden wij ook!
Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Weinig ouders hebben de vragenlijst ingevuld. Ouders gaven de school gemiddeld een 7.6. Schoolveiligheid en plezier in school scoren het hoogst met beide een 8.8. Het bieden van uitdaging en informatievoorziening krijgt de laagste waardering, maar toch nog een mooie 7.6.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven