OBS Maaspleinschool

Maasplein 1 3522 BV Utrecht

 • Schoolfoto van OBS Maaspleinschool
 • Schoolfoto van OBS Maaspleinschool
 • Schoolfoto van OBS Maaspleinschool
 • Schoolfoto van OBS Maaspleinschool
 • Schoolfoto van OBS Maaspleinschool

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn De Maaspleinschool!

Op onze wijkschool kennen en helpen we elkaar en groeien we met plezier naar de toekomst.

 • Ambitieus: We leggen de lat hoog en dagen onszelf uit om te blijven groeien.
 • Nieuwsgierig: We gaan op onderzoek uit en ontdekken wat we nog méér kunnen leren.
 • Betrokken: We zien de ander, leren van verschillen en bereiken samen meer.
 • Ondernemend: We nemen initiatief en maken onze eigen ontwikkeling mogelijk.

Samen met je kind ben je van harte welkom op onze brede school! Wij werken volgens de vier pijlers van levenslang leren: leren weten, leren doen, leren samenleven  en leren zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien tot ambitieuze, betrokken, nieuwsgierige en ondernemende burgers en geven ze in onze school dus een brede basis mee.


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Leren weten (kennis)
 • Leren doen (talentontw.)
 • Leren samenleven (burgerschap)
 • Leren zijn (persoonlijke ontw)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Maaspleinschool is een kleine sfeervolle school waar elkaar kennen en contact hebben hoog in het vaandel staan.

De kinderen die naar de Maaspleinschool gaan, zijn een mooie afspiegeling van de wijk. De verscheidenheid aan culturen en de diversiteit in sociaal-economische achtergrond geven een goed beeld van de omgeving waarin de kinderen dagelijks leven. Onze kinderen leren dat er verschillen zijn en leren deze te waarderen.

We hebben 4 groepen:

 • Groep 1-2 
 • Groep 3-4
 • Groep 5-6
 • Groep 7-8

Onze groepen zijn wisselend van grootte, maar tellen gemiddeld tussen de 20-25 leerlingen. De maximale grootte van de klassen is 30 leerlingen. In elke klas staat dagelijks een bevoegde leerkracht. Daarnaast is er in elke klas ten minste 3 dagen in de week een leraarondersteuner en werken er dan dus 2 medewerkers in de klas.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
72
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat de school een centrale plek is voor gezinnen. We werken daarom intensief samen met de BSO binnen de brede school, bieden na schooltijd hobby's aan voor alle leerlingen en vanwege de schoolgrootte kennen we alle kinderen en ouders persoonlijk.

De vrije woensdagmiddag is prettig voor kinderen, maar ook voor personeel. Wij werken op woensdagmiddagen samen als team aan onze onderwijskwaliteit. Mede daardoor halen we prachtige resultaten. 

Verder zijn we, zoals hierboven genoemd, een Brede School samen met De Kleine Dichter en De Wereldwijzer.  We heten Brede School Rivieren-Dichterswijk. Via onze gezamenlijke website kun je een blik werpen op ons naschoolse talentprogramma of je ervoor opgeven. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven