Johan de Witt

Beethovenplein 2 3533 EW Utrecht

  • Schoolfoto van Johan de Witt
  • Schoolfoto van Johan de Witt
  • Schoolfoto van Johan de Witt

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ook in het afgelopen jaar hebben we de eindtoets voor het basisonderwijs (Route 8) afgenomen.

Onze kanjers hebben laten zien wat ze kunnen!

We wensen jullie veel plezier toe op het voorgezet onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Johan de Witt volgen wij voor het cognitieve aspect de Cito toetsen voor

  • rekenen
  • spelling
  • technisch lezen
  • begrijpend lezen

Deze toetsen geven een indicatie v.w.b. de prestaties van de leerlingen.

Met de reguliere, methode gebonden toetsen en de ervaring van de leerkracht vormt dit een beeld van de tussenresultaten.

Deze resultaten worden verwoord in de rapportage en worden met de ouders besproken.

De resultaten van de Cito toetsen komen ook altijd aan de orde bij de groepsbespreking van de leerkracht met de Intern Begeleider.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ieder jaar gaan de leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Er zijn hier geen automatisch gepubliceerde gegevens omdat onze school pas sinds 1 augustus 2018 weer een zelfstandige school is. Uiteraard hebben we wel zelf gegevens bijgehouden van de resultaten van de afgelopen schooljaren.

In de bijlage vindt u een overzicht met de uitstroompercentages van de afgelopen jaren.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Johan de Wittschool bestaat sinds 1 augustus 2018 weer als zelfstandige school. Er is daardoor geen actueel inspectieverslag. Uiteraard is de inspectie in het verleden wel op de Johan de Wittschool geweest en is de kwaliteit op orde.

In 2018 is het schoolbestuur, SPO Utrecht, bezocht door de inspectie. Hier is een verslag van dat u hier kunt vinden.


Terug naar boven