Johan de Witt

Beethovenplein 2 3533 EW Utrecht

  • Schoolfoto van Johan de Witt
  • Schoolfoto van Johan de Witt
  • Schoolfoto van Johan de Witt
  • Schoolfoto van Johan de Witt
  • Schoolfoto van Johan de Witt

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In januari 2023 is de vragenlijst naar ouders en leerlingen weer uitgezet.

We zijn buitengewoon trots op de beoordeling van de kinderen t.a.v. het welzijn en welbevinden.

We zijn blij met het resultaat en blijven werken aan een veilige school.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Op het moment van afname waren er 150 gezinnen op school. Er is per gezin 1 enquête beschikbaar gesteld.
Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven