Johan de Witt

Beethovenplein 2 3533 EW Utrecht

  • Schoolfoto van Johan de Witt
  • Schoolfoto van Johan de Witt
  • Schoolfoto van Johan de Witt
  • Schoolfoto van Johan de Witt
  • Schoolfoto van Johan de Witt

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Johan de Wittschool werd geopend op 16 november 1932! Na een fusie in de jaren 90 zijn we sinds 1 augustus 2018 weer een zelfstandige school. We bestaan dus al lang...maar we zijn pas sinds schooljaar 2018-2019 als zelfstandige school geregistreerd in Vensters. Er is daarom geen historie van leerlingaantallen, opbrengsten e.d. te vinden op deze site.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerking
  • Effectiviteit
  • Zelfstandigheid
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Johan de Wittschool werd geopend op 16 november 1932!

Na een fusie in de jaren 90 zijn we sinds 1 augustus 2018 weer een zelfstandige school. We bestaan dus al lang...maar we zijn pas sinds schooljaar 2018-2019 als zelfstandige school geregistreerd in Vensters. Er is daarom geen historie van leerlingaantallen, opbrengsten e.d. te vinden op deze site.

De school is de afgelopen jaren van 5 naar 9 groepen gegroeid en zal nog verder groeien.

Op onze school hanteren we een maximale groepsgrootte van 27 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
205
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Johan de Witt, kleurrijk Dalton onderwijs

Veiligheid, warmte en kleurrijk.

Dit zijn kernbegrippen op het sociaal emotionele vlak op onze school.

Veiligheid willen wij waarborgen door oog en oor te hebben voor alle kinderen op onze school.

Warmte willen we figuurlijk uitstralen, omdat warmte verbindt.

Kleurrijk zijn wij omdat wij allemaal verschillend mogen zijn.

Terug naar boven