KBS Ludger

St.-Bonifaciusstraat 8 3553 SR Utrecht

Schoolfoto van KBS Ludger

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Met vijf van de zes onderdelen scoren de leerlingen net zo veilig als normgroep. Voor het onderdeel 'leerkracht treedt op' scoren de leerlingen in de veiligste 20% van de normgroep.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Respons is laag: 93 van 296 (31%), wel gelijkmatig verdeeld over de groepen. 

Opvallende zaken per thema:

Kwaliteitszorg: -Leerstofaanbod: aandachtspunten zijn omgaan met andere culturen, creatieve vorming

Leertijd: geen opmerkingen

Pedagogisch handelen: zeer positief

Didactisch handelen: is er voldoende uitdaging en keuze?

Afstemming: goed

Actieve en zelfstandige rol leerling: goed

Schoolklimaat: goed

Zorg en begeleiding: informatie over (extra) begeleiding van kind kan beter

Opbrengsten: info over toetsresultaten kan worden verbeterd. Rapportgesprekken worden goed gewaardeerd. 

Sociale veiligheid: goed

Uit het tevredenheidsonderzoek krijgen we bevestigd dat school een veilig leerklimaat biedt (schoolklimaat, sociale veiligheid, pedagogisch handelen). Aandachtspunten zijn de informatie die school biedt over de begeleiding van kinderen (thuis) waarover zorg is en de informatie over de voortgang van een kind. De rapportgesprekken worden goed gewaardeerd, deze geven de ouders informatie. Ook een aandachtspunt zit in het leerstofaanbod: het omgaan met andere culturen en creatieve vorming. Deze beide aandachtspunten worden opgenomen in het nieuwe Schoolplan/jaarplan.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven