KBS Ludger

St.-Bonifaciusstraat 8 3553 SR Utrecht

Schoolfoto van KBS Ludger

In het kort

Toelichting van de school

Samen leer je meer

De Ludgerschool is een basisschool midden in de wijk Zuilen in Utrecht met twee locaties: Bonifaciusstraat en Van Hoornekade.   

Typerend voor de Ludgerschool is dat er gedegen, gestructureerd onderwijs gegeven wordt in een goede sfeer. We steunen de kinderen om zelfstandig te worden, actief en creatief te zijn. We willen alle kinderen prikkelen om hun talenten te ontdekken, te waarderen en verder te ontwikkelen. We gebruiken de Kanjertraining voor sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap. En voor kinderen die meer kunnen is er een Plusklas.    

We geloven dat we samen met de ouders de kinderen kunnen begeleiden op hun reis naar volwassenheid. Met onze didactische aanpak realiseren we prima resultaten (qua uitstroom en eindscores), maar bovenal komen kinderen met plezier naar school om veel te leren.

Ons motto: Samen leer je meer!

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.ludgerschool.nl    

Hartelijke groet,   

Kristie de Jong (directeur Ludgerschool)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Betrokkenheid
  • Aandacht
  • Waardering
  • Toewijding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Ludgerschool staat open voor iedereen. Soms is er niet voor iedereen een plek. Wij willen de klassen niet te groot laten zijn. We streven naar maximaal 28 leerlingen per groep.

Als een kind 4 jaar oud is, kan het in Nederland naar de basisschool. Het aanmelden op onze basisschool kan in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt. Dit aanmelden verloopt op een centrale manier. Voor meer informatie kunt u terecht op: https://naardebasisschool.utrecht.nl  

Wilt u meer weten over het aanmelden van uw dochter/zoon?

Lees verder in hoofdstuk 4.4 Toelatingsbeleid.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
328
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussen de middag blijven alle kinderen op school. De kinderen van groep 1-2 eten en drinken een half uur in de groep met de TSO-vrijwilliger. Vanaf groep 3 eet de leerkracht een kwartier met de kinderen in de klas. Ouders hebben pleinwacht als de kinderen een half uur buiten spelen.De school blijft eindverantwoordelijk.

Ouders betalen een bijdrage van 40 euro per jaar per kind. Hiervan krijgen ouders, die helpen bij de Tussenschoolse Opvang, een geringe vergoeding. Daarnaast wordt er van de bijdrage speelmateriaal gekocht, schoonmaakspullen en administratiekosten betaald.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ga naar de contact- of vertrouwenspersoon

Als u er niet in slaagt het probleem alleen op te lossen, kunt u altijd terecht bij de vertrouwenspersoon die iedere KSU school heeft. Hij of zij is verbonden aan school en kan u adviseren met wie u het beste in gesprek kunt gaan. De interne vertrouwenspersoon kan u ook doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school. Bij beiden kunt u vertrouwelijk uw verhaal kwijt. Als u wilt, kan de vertrouwenspersoon ook bemiddelen bij een conflict. Mocht u besluiten een klacht in te dienen bij de klachtencommissie, dan kan de vertrouwenspersoon u daarbij ondersteunen.

De interne vertrouwenspersonen voor onze school zijn Marijke van Bijlevelt en Inge Deijns. Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer van de school en via social schools.

De externe vertrouwenspersonen voor onze school zijn:

Mevrouw Rietveld- van Santvoord en de heer Jeroen Meijboom:

CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam. T.: 010-4071599 evp@cedgroep.nl

Terug naar boven