Waterrijk

Musicallaan 102 3543 BT Utrecht

  • Schoolfoto van Waterrijk
  • Schoolfoto van Waterrijk

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders/verzorgers,  

Een nieuw schooljaar, een nieuwe schoolgids. Vol met praktische informatie over obs Waterrijk.  

Met de schoolgids willen we u informeren over een aantal praktische schoolzaken die van belang zijn voor u en uw kind(eren). Deze schoolgids is daarnaast een informatiebron voor de ouders die een school aan het zoeken zijn voor hun kind. Voor hen is het wellicht een eerste kennismaking met obs Waterrijk. Wij hopen dat het hier niet bij blijft. Graag nodigen wij u uit voor een nadere kennismaking.  

Obs Waterrijk is een openbare basisschool. Behalve een openbare school willen wij ook een open school zijn. Open voor kinderen en ouders, maar ook open voor vragen, opmerkingen, suggesties, adviezen en gezelligheid. Wij zijn een school zonder drempels. De deur staat voor u open. Wij vinden het belangrijk om te horen hoe u de school ervaart. Wat u prettig vindt en ook de dingen waarvan u denkt dat ze voor verbetering vatbaar zijn. Aarzel niet en laat het ons weten!   Ons team is voortdurend bezig om te kijken waar we nog verder kunnen verbeteren en in beweging blijven. Daarbij staat onze eigen ontwikkeling ook voortdurend in de schijnwerpers. Want niet alleen de kinderen leren elke dag bij, dat geldt ook voor ons!  

Samen met alle ouders die steeds voor ons klaar staan maken we er een prachtig jaar van!  

Wilt u meer weten over onze school, neemt u dan contact met mij op. Mede namens het schoolbestuur wens ik u en uw kind een goede tijd op obs Waterrijk.  

Met vriendelijke groeten

Namens het team,  

Kirsten Lammers directeur obs Waterrijk

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezien en gewaardeerd worden
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Uitdagend leerklimaat
  • Onderwijsontwikkeling
  • Democratisch burgerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We starten in september 2021 met ruim 330 leerlingen, verdeeld over de groepen 1 t/m 8. De vier kleutergroepen starten ieder met ongeveer 12 kinderen. Bij de kleutergroepen komen er gedurende het schooljaar een aantal leerlingen bij en groeit het leerlingenaantal tot maximaal 28 kinderen per groep. In de andere groepen hanteren wij een gemiddelde groepsgrootte van 22 kinderen. Dit aantal kan fluctueren, mede door tussentijdse verhuizingen.

In het schoolgebouw kunnen ongeveer 420 leerlingen geplaatst worden, verdeeld over 16 groepen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
326
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Obs Waterrijk werkt met een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen tussen de middag op school eten, samen met hun leerkracht en/of stagiaire. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De kinderen nemen zelf een lunchpakketje mee.

In totaal geven we 25 uur per week onderwijs aan de kinderen. De lestijden zijn ingeroosterd volgens het zgn. 'Hoornsmodel', waarbij alle jaargroepen binnen een school dezelfde onderwijstijden ontvangen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven