Waterrijk

Musicallaan 102 3543 BT Utrecht

  • Schoolfoto van Waterrijk
  • Schoolfoto van Waterrijk
  • Schoolfoto van Waterrijk
  • Schoolfoto van Waterrijk

Leerlingtevredenheid toelichting

Toelichting van de school

De resultaten van de veiligheidsmonitor geven een redelijk positief beeld. Omdat ieder kind dat aangeeft zich niet veilig te voelen er 1 teveel is hebben we op basis van de resultaten een aantal zaken te doen. In overleg met het team zijn de volgende acties bepaald:

  • afspraken maken over schoolbreed organiseren kindgesprekken
  • Vreedzame School duidelijker inzetten (is dit jaar door vertrek VS-coördinator op laag pitje komen te staan, dat is te merken, belangrijk om hier meer op in te zetten, we weten dat de Vreedzame School goed bij ons past en ons erg helpt bij het creëren van een sterk pedagogisch klimaat). 
  • meer gesprekken voeren in de klas over wat er gebeurt bij pesten, de impact, het belang van voor elkaar opkomen
  • de taal die kinderen gebruiken draagt niet altijd bij aan een vreedzame sfeer, hier moeten we als leerkracht meer aandacht aan besteden
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,1

Terug naar boven