Waterrijk

Musicallaan 102 3543 BT Utrecht

  • Schoolfoto van Waterrijk
  • Schoolfoto van Waterrijk
  • Schoolfoto van Waterrijk
  • Schoolfoto van Waterrijk
  • Schoolfoto van Waterrijk

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De resultaten van de veiligheidsmonitor geven een redelijk positief beeld. Omdat ieder kind dat aangeeft zich niet veilig te voelen er 1 teveel is hebben we op basis van de resultaten een aantal zaken te doen. In overleg met het team zijn de volgende acties bepaald:

  • meer en gerichter gesprekken voeren in de klas over wat er gebeurt bij pesten, de impact, het belang van voor elkaar opkomen
  • de taal die kinderen gebruiken draagt niet altijd bij aan een vreedzame sfeer, hier moeten we als leerkracht meer aandacht aan besteden
  • onveiligheid wordt vooral ervaren op plekken met minder of geen toezicht, hier moeten we als school meer aandacht aan besteden
  • social media speelt steeds meer een rol in negatieve ervaringen in een groep, hier moeten we als school alert op zijn en meer preventief op in zetten middels lessen en gerichte voorlichting
  • het is belangrijk dat we de uitkomsten van het onderzoek kunnen plaatsen, daar waar we dat niet kunnen moeten we gericht op zoek naar de reden van bepaalde resultaten 
Tevredenheid
7,9

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,6

Terug naar boven