Luc Stevensschool

Marco Pololaan 485 3526 GH Utrecht

Schoolfoto van Luc Stevensschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Relatie (ik kan het samen)
  • Autonomie (ik kan het zelf)
  • Competentie (ik kan het)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
145
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Leerlingenvervoer

Iedere dag gaan kinderen naar school: te voet, met de fiets, met de bus of met de auto. Als de dichtstbijzijnde toegankelijke school te ver weg is kan een kind onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van het leerlingenvervoer. Ouders kunnen bij hun gemeente een aanvraag doen voor een vergoeding voor het vervoer of aangepast vervoer. Dat leerlingen zelfstandig leren reizen is niet alleen een aangelegenheid van school. Ouders dienen hun kind ook op dit gebied op te voeden tot zelfredzaamheid. In overleg met school kunnen hierover individuele afspraken worden gemaakt.  Kinderen die een OV chipkaart hebben, dienen hier zorgvuldig mee om te gaan. Bij verlies moet u zelf een nieuwe OV-chipkaart aanschaffen.

Indien uw kind gebruik maakt van het leerlingenvervoer, dient u alle structurele wijzigingen door te geven aan de gemeente. Als uw kind ziek is dient u dit door te geven aan de vervoerder. Als er problemen zijn rondom het vervoer, bespreekt u dit eerst met uw chauffeur. Als dat niet het gewenste resultaat oplevert dan neemt u contact op met de vervoerder (Willemsen de Koning telnr.: 085-4894532). Bent u toch nog ontevreden: neem dan contact op met de gemeente.  De school draagt geen verantwoordelijkheid voor het vervoer. Als problemen zich herhaaldelijk blijven voordoen kan de school, indien noodzakelijk, hierbij een bemiddelende rol spelen.   


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven