Luc Stevensschool

Marco Pololaan 485 3526 GH Utrecht

Schoolfoto van Luc Stevensschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In het OPP worden twee keer in het jaar doelen opgesteld per leerling. De huidige leerkracht bedenkt aan het eind van het jaar, op basis van de toetsen gemaakt in juni, welke doelen het kind zou moeten kunnen halen in december. Na de zomer start het kind in de nieuwe klas. De leerkracht van deze nieuwe klas evalueert de gestelde doelen in december en stelt ze zo nodig bij. In juni worden de doelen dan weer geëvalueerd en weer bijgesteld voor december.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 7 en 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.  

In groep 7 en 8 bespreken we met u welke school voor voortgezet (speciaal) onderwijs bij de ontwikkeling van uw kind past. We gebruiken daarvoor de toets- en observatiegegevens die we hebben van uw kind. Uiterlijk op 1 maart geven wij ons definitieve schooladvies en kunt u ons machtigen om uw kind aan te melden op een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs. 

Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat Route8. De uitslag van deze toets ontvangen we nadat we het schooladvies hebben gegeven. Als het toetsadvies hoger uitvalt dan het schooladvies zullen we ons advies heroverwegen. We kunnen dan besluiten het advies bij te stellen. We zullen dit altijd doen in overleg met u.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven