Luc Stevensschool

Marco Pololaan 485 3526 GH Utrecht

Schoolfoto van Luc Stevensschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De kwaliteitsvragenlijst brengt de mening van leerlingen over schoolklimaat, onderwijsleerproces, communicatie en sociale veiligheid in kaart. De vragenlijst is klassikaal afgenomen op iPads bij groep 6 t/m 8. De testleider werd ondersteund door de leerkracht van de kinderen. De afnames vonden plaats in de periode februari t/m maart 2019.
Tevredenheid
7,8

Terug naar boven