Openbare Basisschool De Koekoek

Koekoeksplein 1 A 3514 TT Utrecht

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Koekoek

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS De Koekoek.
De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school en geven wij (waar nodig) een toelichting bij de cijfers en feiten.
Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school en wensen wij u veel leesplezier.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenheid
  • Vertrouwen
  • Verbinding
  • Ruimte geven
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Koekoek telt 13 groepen met in totaal 335 leerlingen. 
De leerlingen uit de onderbouw zijn verdeeld over vier heterogene groepen 1-2.
Vanaf groep 3 hebben wij een homogene en een heterogene lijn nl. groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 en de groepen 3-4, 5-6 en 7-8.
De groepsgrootte ligt gemiddeld rond de 30 leerlingen en is afhankelijk van de groepssamenstelling.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
337
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussen Schoolse Opvang (Overblijven)

Onze TSO wordt georganiseerd vanuit Ludens Kinderopvang. De kinderen lunchen in hun eigen groep onder de begeleiding van een vaste Pedagogisch Medewerker, deze speelt ook buiten met de groep. Naast de Pedagogisch Medewerkers werken twee vrijwilligers én onze brei oma mee in de TSO. Zij ontvangen hiervoor een kleine vergoeding. Voor vragen over de TSO kunt u terecht bij Marije Reeder, coördinator van de TSO: m.reeder@ludens.nl. 

U kunt in de TSO kiezen voor structurele opvang voor één of meer vaste dagen per week (tarief € 3,10 per dag)
Hiervoor krijgt u een overeenkomst voor de gewenste dagen met Ludens.
Aanmelden voor de TSO kan eenvoudig door een e-mail te sturen aan ip@ludens.nl.   
Op de website van Ludens (www.ludens.nl) vindt u ons informatieboekje over de TSO.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven