Openbare Basisschool De Koekoek

Koekoeksplein 1 A 3514 TT Utrecht

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Koekoek

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS De Koekoek.
De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school en geven wij (waar nodig) een toelichting bij de cijfers en feiten.
Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school en wensen wij u veel leesplezier.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • eigenheid
  • veiligheid
  • verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De koekoek telt 13 groepen en het leerlingaantal schommelt tussen 335 en 340. 
De leerlingen uit de onderbouw zijn verdeeld over heterogene groepen 1-2.
Vanaf groep 3 hebben wij een homogene en een heterogene lijn nl. groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 en de groepen 3-4, 5-6 en 7-8.
De groepsgrootte ligt gemiddeld rond de 30 leerlingen en is afhankelijk van de groepssamenstelling.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
335
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussen Schoolse Opvang (Overblijven)

De organisatie van de Tussen Schoolse Opvang (TSO) is in handen van Ludens kinderopvang. De kinderen blijven in hun groep over onder begeleiding van een vaste pedagogisch medewerker. Daarnaast werken drie vaste vrijwilligers(die een kleine vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden) mee in de TSO.  De teamleider van de TSO en BSO is Marije Reeder.
Zij is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Voor vragen of opmerkingen over de TSO kunt u haar telefonisch bereiken
op  06-81288885 of via mail: m.reeder@ludens.nl

U kunt op twee manieren gebruik maken van de TSO:
*       Structurele opvang voor één of meer vaste dagen per week(tarief € 2,80)
*       Incidentele opvang d.m.v. strippenkaart. (tarief € 3,00) Hoe regelt u TSO voor uw kind?
Aanmelden voor vaste dagen tussen schoolse opvang of een strippenkaart aanvragen kan eenvoudig met een e-mail aan IP@LUDENS.NL.
Zo kunt u  ook wijzigingen doorgeven. Op de website van Ludens (www.ludens.nl)vindt u ons informatieboekje voor de TSO.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven