Basisschool Jules Verne

Mariëndaalstraat 21 3551 XH Utrecht

  • Schoolfoto van Basisschool Jules Verne
  • Schoolfoto van Basisschool Jules Verne
  • Schoolfoto van Basisschool Jules Verne
  • Schoolfoto van Basisschool Jules Verne

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De tevredenheid van de leerlingen in groep 6, 7 en 8 is licht gestegen. Ze zijn net zo positief dan kinderen op andere basisscholen in Nederland gemiddeld. 

We zijn er trots op te lezen dat leerlingen het naar hun zin hebben op school en dat de meeste kinderen zich veilig voelen. 

Tevredenheid
7,8

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders zijn op basis van het rapportcijfer dat zij aan de school geven net zo tevreden als het vorige onderzoek en net zo positief als landelijk gemiddeld is.

Ook lezen we terug dat ouders erg tevreden zijn over onze manier waarop we het onderwijs organiseren. ?Natuurlijk vinden we het fijn om te lezen dat ouders tevreden zijn over de leerkrachten.

Daarnaast geven ouders aan dat ze graag meer worden betrokken in het reilen en zeilen in de school. Schooljaar 2023-2024 gaan we hier handen en voeten aan geven. ?Sommige ouders zouden graag een evaluatie zien van onze werkwijze, daar gaan we natuurlijk mee aan de slag!?

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven