Basisschool Groen van Prinsterer

Grote Fok 24 8321 VW Urk

Schoolfoto van Basisschool Groen van Prinsterer

Het team

Toelichting van de school

 Het schoolteam telt 24 ( 19 leerkrachten, 5 oa-ers) personen. De leeftijd van de leerkrachten is een evenwichtige verdeling qua leeftijd variërend tussen 25 en 60. Dit betekent een goede verhouding tussen ervaren en jonge leerkrachten. De leerkrachten zijn voornamelijk vrouwelijk.

Meer informatie over de leerkrachten delen wij niet uit privacy overweging met derden. De ouders hebben deze informatie persoonlijk ontvangen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij volgen een stappenplan wanneer een leerkracht vervanging nodig heeft.

De directeur benadert als eerste de duo collega of die de vervanging op zich kan nemen. Een volgende stap die wij bekijken is de mogelijkheid van vervanging door aanwezig ambulant onderwijzend personeel. Er wordt komend jaar gekeken of er een soort van 'flexibele schil' gevormd kan worden, met startende leerkrachten, misschien kan daar een collega gevraagd worden ter vervanging. De laatste stap is het vrijgeven van een groep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

 Ondersteuning door: de Twijn Zwolle (sbo), School Maatschappelijk Werk, Kentalis (TOS) Zwolle, Samenwerkingsverband.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het afgelopen jaar is de zorgstructuur volledig op de kop gegaan. OA-ers zij gekoppeld aan leerlingen met zorg.
I.p.v. 2x per jaar, wordt er 4x per jaar groepsbesprekingen gehouden, worden de plannen doorgenomen en desnoods bijgesteld.
Er is nauwe samenwerking met de scholen die clusters aanbieden.
Hierdoor hopen we elk kind datgene te bieden wat ze nodig hebben

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

verder geen toelichting nodig

Terug naar boven