Basisschool Groen van Prinsterer

Grote Fok 24 8321 VW Urk

Schoolfoto van Basisschool Groen van Prinsterer

In het kort

Toelichting van de school


Hartelijk welkom bij het Venster van onze school.
Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Groen van Prinstererschool te Urk. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

Als school willen we graag voortborduren op de missie van de vereniging. Deze is "Geloof in onderwijs". Onze missie is "In vertrouwen samen bouwen".
Als school willen de kinderen een veilige omgeving bieden. We willen een krachtige leeromgeving creëren en een goed pedagogisch klimaat. Op deze manier kan het kind komen tot ontwikkeling. Bouwen aan zichzelf, m.b.v. goede leerkrachten, onderwijsassistenten en medeleerlingen.
Via Continu Verbeteren willen we de leerlingen uitdagen zichzelf te verbeteren en zicht te houden op hun gestelde doelen.
Onze website is net vernieuwd, dus ik nodig iedereen om een bezoekje te komen brengen

Vriendelijke groeten,

Directie Groen van Prinstererschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • zelfstandigheid
  • samenwerken
  • eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen dat onze school bezoekt is vrij stabiel. We hebben twee kleutergroepen die de laatste paar jaar gemiddeld 20 leerlingen tellen. De andere groepen variëren van 20 tot 32 leerlingen per groep.

Op de teldatum (1 feb. 2023) hadden wij 197 leerlingen op school.

De meeste kinderen die onze school bezoeken komen uit de buurt, enkele komen uit de ons omringende polder.

De schoolgids is in te zien op onze website gvp@rehoboth.nu

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
188
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Een kwartier vóór en een kwartier na schooltijd is er pleinwacht aanwezig. 

Tijdens de pauze van de middenbouw en de bovenbouw is er ook pleinwacht aanwezig. De pauze van de middenbouw is van 10:15 uur - 10:30 uur. De pauze voor de bovenbouw is van 10:30 uur tot 10:45 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Zoals u wellicht ziet zijn een aantal papieren al wat langer in gebruik.
Dit is mogelijk, omdat deze papieren nog geen aanpassing hebben gehad. Of niet nodig hebben.
Het veiligheidsplan was van de vereniging, nu hebben we het document wat past bij de Vreedzame school.
Deze is nu meer voor ons van toepassing.

Ook hebben we dit jaar via Vensters gevraagd naar de tevredenheid van ouders. Samenvatting in de bijlage

Namens het MT

Terug naar boven