Basisschool Groen van Prinsterer

Grote Fok 24 8321 VW Urk

Schoolfoto van Basisschool Groen van Prinsterer

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Groen van Prinstererschool te Urk. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatieover de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verderuitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • zelfstandigheid
  • samenwerken
  • eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen dat onze school bezoekt is vrij stabiel. We hebben drie kleutergroepen die de laatste paar jaar gemiddeld 20 leerlingen tellen. De andere groepen variëren van 20 tot 32 leerlingen per groep.

De meeste kinderen die onze school bezoeken komen uit de buurt, enkele komen uit de ons omringende polder.

De schoolgids is in te zien op onze website gvp@rehoboth.nu

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Een kwartier vóór en een kwartier na schooltijd is er pleinwacht aanwezig. 

Tijdens de pauze van de middenbouw en de bovenbouw is er ook pleinwacht aanwezig. De pauze van de middenbouw is van 10:15 uur - 10:30 uur. De pauze voor de bovenbouw is van 10:30 uur tot 10:45 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven