Basisschool Groen van Prinsterer

Grote Fok 24 8321 VW Urk

Schoolfoto van Basisschool Groen van Prinsterer

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We hebben dit jaar een leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen ==> vanuit Vensters.
De resultaten zijn hier genoemd. 
Verder geen op- of aanmerkingen

Dit cursusjaar hebben we de monitoring weer afgenomen via Vensters. Resultaten hoop ik in een samenvatting te delen met de ouders.

Tevredenheid
7,9

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Dit jaar een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen.

De resultaten moeten momenteel nog binnenkomen

Met een min. van 65 ouders, gewenst 93 ouders. 84 ouders hebben de enquête ingevuld

Tevredenheid
8,1

Terug naar boven