Basisschool Groen van Prinsterer

Grote Fok 24 8321 VW Urk

Schoolfoto van Basisschool Groen van Prinsterer

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We hebben dit jaar een leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen ==> vanuit Vensters.
De resultaten zijn hier genoemd. 
Verder geen op- of aanmerkingen

Volgend cursusjaar nemen we deze weer af, of we kijken of we dit via IEP veilig kunnen stellen

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Dit jaar geen oudertevredenheidsonderzoek afgenomen.

We beraden ons, als MT, of we dit volgend cursusjaar willen.
Verder geen op- of aanmerkingen

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven