Kbs De Rosmolen

De Roskam 50 4851 TE Ulvenhout (Gem. Breda)

  • Schoolfoto van Kbs De Rosmolen
  • Natuurwijs. Buitendag groep 1&2. Sloot en plas.
  • Schoolfoto van Kbs De Rosmolen
  • Schoolfoto van Kbs De Rosmolen

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn Kbs De Rosmolen! Een basisschool middenin Ulvenhout. 

Wij werken er samen aan dat alle leerlingen plezier hebben en heel veel leren. Door de rustige sfeer, de persoonlijke aandacht en de structuur die we als team bieden, zorgen we ervoor dat onze leerlingen zich prettig voelen. Een gemeenschap waar leerlingen, ouders en het team elkaar makkelijk weten te vinden. In een heerlijk groene omgeving is het natuurlijk lekker hard werken, heerlijk spelen en vooral goed toeven op De Rosmolen.

We gaan samen met de kinderen op zoek naar hun talenten en ambities. Als team staan we voor interessant, betekenisvol en tegelijkertijd ook uitdagend onderwijs. Omdat we een dorpsschool zijn, zoeken we ook graag de verbinding met ons dorp en de dingen die hier gebeuren.

 Kbs de Rosmolen is één van de 29 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Natuurwijs
  • Uitdagend
  • Structuur
  • Pedagogisch klimaat
  • Bewegend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

U zoekt een fijne school voor uw kind?
Kom zeker ook een keer bij De Rosmolen kijken. Wij vinden het leuk om u ons verhaal te vertellen. Waarom doen we de dingen die we doen, hoe we organiseren dat en wat doen we dan in de praktijk/tijdens de les. Tijdens een kennismaking geven we een rondleiding door de school en is er alle gelegenheid om vragen te stellen. Bel voor een afspraak 076-5649666. Dan stemmen we af wat een geschikt moment is om langs te komen.

Is uw kind eenmaal ingeschreven? Uw kind kan voor zijn/haar 4e verjaardag maximaal vijf dagdelen komen kennismaken. De dag na hun vierde verjaardag start het avontuur dan helemaal.

Opstartgroep 

Op De Rosmolen maken we op dit moment gebruik van de opstartgroep voor de kinderen die starten op school. In deze opstartgroep kunnen ze eerst even wennen aan school. Na ongeveer 12 tot 16 weken stroomt uw kind door naar de reguliere 1-2 groepen. De overstap wordt door leerkracht en ouders goed afgestemd. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Externe vertrouwenspersoon INOS

Voor alle scholen binnen INOS is een extern vertrouwenspersoon beschikbaar voor ouders vanuit de organisatie www.vertrouwenswerk.nl 

Deze externe vertrouwenspersoon kan door ouders ingeschakeld worden wanneer er op school bijvoorbeeld sprake is van ernstige klachten, een vorm van machtsmisbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en/of pesten wat niet door de coördinator sociale veiligheid of de interne vertrouwenspersonen kan worden opgepakt en/of opgelost.

Leerlingen en/of ouders kunnen doorverwezen worden naar deze externe vertrouwenspersoon, maar u kan ook rechtsreeks zelf contact opnemen. De externe vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat er alleen met uw toestemming aan anderen informatie gegeven mag worden.

De externe vertrouwenspersoon voor INOS zijn:

Ilse Oerlemans
06-81575900
ilseoerlemans@vertrouwenswerk.nl

Annelies de Waal
06-33646887
anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl

Terug naar boven