Kbs De Rosmolen

De Roskam 50 4851 TE Ulvenhout (Gem. Breda)

  • Schoolfoto van Kbs De Rosmolen
  • Natuurwijs. Buitendag groep 1&2. Sloot en plas.
  • Samenwerking met de nieuwe Veste en de harmonie van Ulvenhout
  • De leerwinkel
In de Leerwinkel kan elk kind halen wat het extra nodig heeft om zich goed te ontwikkelen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kbs de Rosmolen, één van de 29 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

De Rosmolen is een school midden in het dorp Ulvenhout met goed hedendaags onderwijs 

Bij ons gaat iedereen fluitend naar school en weer fluitend naar huis. 

De Rosmolen is een school, waar leerlingen met veel plezier naar toe komen. De fijne en rustige sfeer, de persoonlijke aandacht en de structuur die we als team bieden, maakt dat onze leerlingen zich helemaal prettig voelen. De ouders ervaren al deze elementen als zeer waardevol voor hun kind en geven aan dat dit De Rosmolen typeert. Een hechte gemeenschap waar leerlingen elkaar kennen. Leerlingen met verschillende achtergronden en talenten, die samen met de leerkrachten van en met elkaar leren. In een persoonlijke en warme omgeving, waar iedereen mag meedoen. Waar we elkaars talenten en ambities goed tot hun recht laten komen. Waar het bieden van structuur en de brede ontwikkeling van leerlingen centraal staat. Als team gaan we de uitdaging aan om het dagelijks onderwijs zo interessant, betekenisvol en tegelijkertijd ook zo leuk mogelijk te maken. Kortom, gewoon goed hedendaags onderwijs, waarbij de basis op orde is.

Als u meer wilt weten van onze school, klik dan eens door dit venster .

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Werken met thema's
  • Brede ontwikkeling leerlingen
  • Gestructureerde aanpak
  • Pedagogisch veilig klimaat
  • Spelend en bewegend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelding nieuwe leerlingen

U bent op zoek naar een fijne school voor uw kind? Wij vertellen u graag in een persoonlijk gesprek waarom de Rosmolen de beste keus is. Bel voor een afspraak met de directie: 076 5649666. Tijdens een rondleiding schetst de directeur een beeld van de school.

Aanmelding op de Rosmolen is het gehele jaar mogelijk. In de maand voorafgaand aan zijn/haar vierde verjaardag is uw kind maximaal vijf dagdelen welkom om te komen kennismaken met klasgenootjes, de leerkracht en de school. Uw kind start bij ons op school op de dag na hun vierde verjaardag. Kinderen die tot vier weken voor, of in de zomervakantie zelf, vier jaar worden, komen één dagdeel kennismaken en starten na de zomervakantie.

Opstartgroep  

Op De Rosmolen starten de kinderen die vier jaar worden in de opstartgroep. In de visie van onze school is de opstartgroep een basisperiode waarin een kleuter algemene schoolse vaardigheden aanleert. Het is de start van een doorlopende leerlijn van groep 1 en 2 naar groep 8. Het hoofddoel  van de opstartgroep is het wennen aan het naar school gaan.

Na ongeveer een periode van 12 tot 16 weken stromen de leerlingen door naar de reguliere 1-2 groepen. Het doorstromen vindt altijd plaats in overeenstemming met de nieuwe leerkracht en ouders. Wanneer een leerling doorstroomt hangt af van enkele factoren. Het is dus niet leeftijdsgebonden. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
207
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Externe vertrouwenspersoon INOS

Voor alle scholen binnen INOS is een extern vertrouwenspersoon beschikbaar voor ouders vanuit de organisatie www.vertrouwenswerk.nl 

Deze externe vertrouwenspersoon kan door ouders ingeschakeld worden wanneer er op school bijvoorbeeld sprake is van ernstige klachten, een vorm van machtsmisbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en/of pesten wat niet door de coördinator sociale veiligheid of de interne vertrouwenspersonen kan worden opgepakt en/of opgelost.

Leerlingen en/of ouders kunnen doorverwezen worden naar deze externe vertrouwenspersoon, maar u kan ook rechtsreeks zelf contact opnemen. De externe vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat er alleen met uw toestemming aan anderen informatie gegeven mag worden.

De externe vertrouwenspersoon voor INOS is:

Mevr. Jacqueline Klerkx

Tel: 06 22 34 81 29???????

jacquelineklerkx@vertrouwenswerk.nl

Terug naar boven