Kbs De Rosmolen

De Roskam 50 4851 TE Ulvenhout (Gem. Breda)

  • Schoolfoto van Kbs De Rosmolen
  • Natuurwijs. Buitendag groep 1&2. Sloot en plas.
  • In samenwerking met de nieuwe Veste en De harmonie van Ulvenhout project; 1-2-3 Speel
  • 4xWijzer, geschiedenis thema; de Vikingen. Samen bouwen van een Vikingschip
  • De leerwinkel
In de Leerwinkel kan elk kind halen wat het extra nodig heeft om zich goed te ontwikkelen.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,6

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Oudertevredenheid van de Rosmolen,

Op 6 april zijn alle ouders van de gezinnen van de school uitgenodigd de vragenlijst oudertevredenheid in te vullen.

Op 12 mei is de ouderenquête afgesloten en verwerkt. Er zijn 135 ouders/verzorgers bevraagd.

Er zijn 91 respondenten. De ouders waarderen de school met een rapportcijfer van 7,7

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven