Kbs De Rosmolen

De Roskam 50 4851 TE Ulvenhout (Gem. Breda)

  • Schoolfoto van Kbs De Rosmolen
  • Natuurwijs. Buitendag groep 1&2. Sloot en plas.
  • In samenwerking met de nieuwe Veste en De harmonie van Ulvenhout project; 1-2-3 Speel
  • 4xWijzer, geschiedenis thema; de Vikingen. Samen bouwen van een Vikingschip
  • De leerwinkel
In de Leerwinkel kan elk kind halen wat het extra nodig heeft om zich goed te ontwikkelen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het advies van de school, wat betreft de aanmelding op het VO, is bindend. De centrale eindtoets bevestigt over het algemeen het advies van de leerkracht. In 2018 heeft de Rosmolen meegedaan aan de digitale adaptieve centrale eindtoets. De digitale adaptieve Centrale Eindtoets is een toets die zich zowel voor taal en rekenen tijdens de afname aanpast aan het niveau van het kind. Het is een toets op maat, geschikt en toegankelijk voor alle leerlingen. De resultaten van de drie toetsdelen samen bepalen de totale score. In de digitale adaptieve Centrale Eindtoets zijn er naast meerkeuze vragen ook andere type vragen, zoals vragen waarbij je een filmpje moet kijken of vragen waarbij je het antwoord naar de juiste plaats moet slepen. Dit maakt deze toets afwisselend voor het kind.

Schooljaar 2019 2020 is er geen centrale eindtoets afgenomen vanwege de scholensluiting als gevolg van het corona virus.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school, Kbs DeRosmolen, is een van de scholen vanStichting INOS. De scholen van INOS verschillen in hun leerlingenpopulatie en verschillen ook in de manier waarop het  onderwijs aan de leerlingen wordt vorm gegeven.Wat de scholen van INOS bindt, is dat zij goed onderwijs willen geven. Om te weten of je goed onderwijs geeft, kun je kijken naar de resultaten die de kinderen op de school halen: wat zeggen de cijfers. Dat is niet de enige manier om te weten of je het als school goed doet. Het gaat er ook om of de kinderen graag naar school gaan en daar gelukkig zijn, of ouders tevreden zijn, of leerkrachten het idee hebben een bijdrage te kunnen leveren en nog veel meer. In de zelfevaluatie richten wij ons echter op de leerling resultaten: op de uitkomsten van de toetsen die de kinderen maken. Niet omdat het alles zegt over de kwaliteit van ons onderwijs. Maar wel, omdat het er toe doet. Het geeft ons informatie over wat goed gaat en wat beter kan. In de zelfevaluatie worden de uitkomsten gegeven van een groot aantal toetsen. Van een deel daarvan hebben we afgesproken dat we die met de scholen van INOS in kaart brengen, van andere toetsen vinden wij het, als basisschool De Rosmolen, belangrijk om de resultaten weer te geven. Wij plaatsen de resultaten van onze toetsen naast een norm, aan de hand van een norm is aan te geven of je al dan niet tevreden bent over de resultaten. Als norm gebruiken we een schoolnorm. Wij hanteren de landelijke gedachte dat bij een indeling in I t/m V niveaus(toetsen LOVS) er maximaal 25% van de leerlingen op IV/V niveau mogen scoren. Wanneer we de gegevens geplaatst hebben naast de normen, trekken we een conclusie. Soms moeten wij een verduidelijking maken: waarom zijn de resultaten zoals ze zijn. Met de directie, met individuele leerkrachten, en het hele team, samen bespreken we de resultaten. Met ons team staan we stil  bij de vraag ‘wat gaat goed, wat moet beter’. Op basis daarvan worden er verbeteractiviteiten aangegeven.

Normen inspectie

De Inspectie van het Onderwijs hanteert voor de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs geen eigen normen meer. De inspectie verwacht van de school dat deze zelf ambitieuze doelen stelt voor de leerlingen, zicht heeft in hoeverre de leerlingen die doelen halen en op basis van het eigen beeld het onderwijs aan de leerlingen bijstelt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op deze pagina leest u het schooladvies, deze gegevens worden gepubliceerd door DUO.  Nu zijn de adviezen schooljaar 2018 2019 zichtbaar.

Het schooladvies van 2019 2020 wordt later in het schooljaar gepubliceerd.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven