Kindcentrum Oersprong

Wilgenstraat 6 7071 KS Ulft

  • Schoolfoto van Kindcentrum Oersprong
  • De paaltjes op de voorgrond markeren een nederzetting uit de IJzertijd
  • Samen spelend en bewegend rekenen tijdens de grote rekendag
  • In de onderbouw werken we met allerlei kringactiviteiten.
  • Ouders denken mee over de ontwikkeling van kindcentrum Oersprong.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wat een prachtig resultaat. Leerlingen zijn heel positief over het lesgeven van de leerkracht. De afgelopen jaar hebben wij hier veel in geïnvesteerd. Het schoolklimaat krijgt ook een mooi cijfer. Samen met het leerlingadviesteam (LAT) gaan wij onderzoeken hoe wij ervoor kunnen zorgen dat we deze cijfers nog kunnen verbeteren. De leerlingen geven advies aan het leerlingadviesteam.
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het oudertevredenheidsonderzoek is in april afgenomen. Wij zijn trots op het resultaat. Samen met ouders en leerlingen blijven wij werken aan de ontwikkelingen op kindcentrum Oersprong. Ouders kunnen deelnemen aan ouderpanelgesprekken. Deze gesprekken gaan over verschillende onderwerpen. Elk jaar wordt er één pijler van Ouderbetrokkenheid 3.0 geëvalueerd met alle ouders. 

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven