Kindcentrum Oersprong

Wilgenstraat 6 7071 KS Ulft

  • Samen sporten op de naast de school gelegen voetbalvelden
  • De leerlingen leren samen, spelen samen en helpen elkaar.
  • Schoolfoto van Kindcentrum Oersprong
  • De paaltjes op de voorgrond markeren een nederzetting uit de IJzertijd
  • Schoolfoto van Kindcentrum Oersprong

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wat een prachtig resultaat. Leerlingen zijn heel positief over het lesgeven van de leerkracht. De afgelopen jaar hebben wij hier veel in geïnvesteerd. Het schoolklimaat krijgt ook een mooi cijfer. Samen met het leerlingadviesteam (LAT) gaan wij onderzoeken hoe wij ervoor kunnen zorgen dat we deze cijfers nog kunnen verbeteren. De leerlingen geven advies aan het leerlingadviesteam.
Tevredenheid
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het oudertevredenheidsonderzoek is in april afgenomen. Wij zijn trots op het resultaat. Samen met ouders en leerlingen blijven wij werken aan de ontwikkelingen op kindcentrum Oersprong. Ouders kunnen deelnemen aan ouderpanelgesprekken. Deze gesprekken gaan over verschillende onderwerpen. Elk jaar wordt er één pijler van Ouderbetrokkenheid 3.0 geëvalueerd met alle ouders. 

Tevredenheid
8,2

Terug naar boven