Kindcentrum Oersprong

Wilgenstraat 6 7071 KS Ulft

  • Samen sporten op de naast de school gelegen voetbalvelden
  • De leerlingen leren samen, spelen samen en helpen elkaar.
  • Schoolfoto van Kindcentrum Oersprong
  • De paaltjes op de voorgrond markeren een nederzetting uit de IJzertijd
  • Schoolfoto van Kindcentrum Oersprong

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum “Oersprong” biedt kinder- en peuteropvang voor 0-4 jarigen en oersterk basisonderwijs voor kinderen van 4-12 jaar.

“Oersprong” staat voor verbondenheid met Ulft, kracht en sterkte en laat de kinderen de belangrijkste eerste sprong in hun ontwikkeling ervaren.Onze missie is dat we onderwijs aanbieden, waarin kinderen hun talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Dat doen we vanuit een veilige basis. Iedereen is goed zoals hij is en benadert een ander met respect en waardering. Vanuit deze veiligheid komt uw kind tot leren. 

                                                   "Samen halen wij het beste uit uw kind"

U kunt altijd een afspraak maken voor een rondleiding en kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • PBS: onze pedagogische visie
  • Rust en Structuur
  • Oersterk in taal en rekenen
  • Samenwerken
  • Onderzoekend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2019 telde de Oersprong 283 leerlingen.  De 188 leerlingen in schooljaar 2015-2016 zijn de leerlingen van basisschool de Dobbelsteen. In 2016 zijn de Dobbelsteen en de St. Antoniusschool samen gevoegd. Onder de nieuwe naam kindcentrum Oersprong zijn we als één nieuwe basisschool verder gegaan.


Weergave

Leerlingen
283
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

geen toelichting nodig

Terug naar boven