Kindcentrum Oersprong

Wilgenstraat 6 7071 KS Ulft

  • Samen sporten op de naast de school gelegen voetbalvelden
  • De leerlingen leren samen, spelen samen en helpen elkaar.
  • Schoolfoto van Kindcentrum Oersprong
  • De paaltjes op de voorgrond markeren een nederzetting uit de IJzertijd
  • Schoolfoto van Kindcentrum Oersprong

Het team

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022/2023 werken de volgende leerkrachten op onze school:

Groepsleerkrachten: meester Sebastiaan, juf Myrte, juf Marije, juf Yvette, juf José, juf Kim, juf Monique, juf Debbie, meester Ferdie en juf Ilse.

De volgende groepsleerkrachten hebben daarnaast een andere taak:

juf Lisa, gedragsspecialist

Juf Nienke, bouwcoördinator groep 1-3 en vertrouwenspersoon 

Juf Dorien, bouwcoördinator groep 1-3

Juf Eline, EDI coach

juf Esther en juf Sabine K, taal-leescoördinatoren

juf Saskia en juf Anke, bouwcoördinatoren groep 4-8

meester Koen, ICT coördinator

juf Marloes, beeldcoach en kindercoach

juf Malu, rekenspecialist

juf Suzanne, EDI coach en vertrouwenspersoon

meester Engelbert, waarnemend directeur en opleider in de school

Onze intern begeleiders zijn:

juf Sabine L., intern begeleider

juf Renate, intern begeleider en anti-pest coördinator

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op onze school kunnen wij gelukkig de eerste 14 dagen vervanging zelf regelen. Wij hebben 10% extra leerkrachten die leerlingen binnen of buiten de klas extra ondersteunen. Elke dag zijn er meerdere plusleerkrachten op school. Ook voeren deze plusleerkrachten voorbereidend werk uit voor de collega's. Bij ziekte of verlof neemt de plusleerkracht de groep over. De plusleerkracht is voor de leerlingen een vertrouwd gezicht. Deze interne vervanging zorgt voor veel rust in de school.

Als langduriger vervanging nodig is, kunnen wij gebruik maken van de vervangingspool van Essentius.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Oersterk in Rekenen, Taal en Lezen met moderne methodes en ICT- middelen.   Oersterk betekent dat we ervoor zorgen dat uw kind een stevige basis krijgt op het gebied van rekenen, taal en lezen. Uw kind wordt bij ons uitgedaagd tot leren. Goed taal-, lees-, en rekenonderwijs is essentieel om kinderen die goede basis te geven. In groep 1,2 en 3 wordt het leren spelend aangeboden. We werken met de nieuwste methoden; deze hebben een doorgaande lijn van groep 3 t/m 8 en worden ondersteund door ICT middelen. De leerlingen werken op papier en op Chromebooks met de verwerkings- en oefensoftware. De leerkrachten gebruiken digibordsoftware die behoort bij de methode. De leerlingen krijgen een leerkracht-gestuurde instructie, de lengte hiervan wisselt per kind. We gebruiken hiervoor het 'Expliciete directe instructiemodel'(EDI) . De leerlingen worden actief betrokken bij hun ontwikkeling. Taal, lezen en rekenen krijgt iedereen in de eigen jaargroep.  Voor onderzoekend leren en creatieve vakken werken wij ook groepsdoorbroken. Het proces van samenwerken en -leren vinden wij belangrijk.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Oersprong is een kindcentrum van 0-12 jarigen. Er is kinder- en peuteropvang (0-4 jarigen) en basisonderwijs.

Op onze school hebben wij naast ervaren intern begeleiders verschillende specialisten werken die de leerlingen ondersteunen. We hebben specialisme op het gebied van gedrag, taal, lezen en rekenen. Daarnaast hebben wij een leerkrachtondersteuner en een onderwijsassistent op school. Twee leerkrachten zijn opgeleid tot kindercoach. Tevens zijn twee leerkrachten opgeleid tot beeldcoach. Indien nodig kunnen wij ook gebruik maken van specialisten van de stichting. Denk aan begeleiding op het gebied van autisme, rouwverwerking. 

We werken samen met een fysiotherapeut en logoediste. Zij zijn wekelijks op school aanwezig. Zij begeleiden leerlingen en ondersteunen de leerkrachten.

Daarnaast werken we samen met Kentalis. Zij begeleiden ons op met leerlingen die slechthorend, doof zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben.

We werken samen met een orthopedagoge en het samenwerkingsverband.

Deze kennis zorgt ervoor dat wij veel leerlingen een passend aanbod kunnen bieden. Samen met ouders, leerkracht, leerling en externen bespreken wij de ondersteuning die deze leerling nodig heeft. We noemen dit onze ondersteuningsroute.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een plekje geven op onze school zodat deze leerling maar ook alle andere leerlingen zich optimaal ontwikkelen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De kinder- en peuteropvang werken nauw samen met de leerkrachten van groep 1-2-3. Zij werken samen de thema's uit. De opvang maakt gebruik van het leerplein van groep 1-2-3. 

Er vindt een warme overdracht plaats als de leerling van de opvang de overstap maken naar groep 1.

We vieren samen de feesten in onze school.

In het schooljaar 2022-2023 gaan we onderzoeken of wij IKC Oersprong kunnen worden door de samenwerking met de kinder- en peuteropvang te intensiveren.

Terug naar boven