Basisschool de Klaverwoid

Beukenlaan 79 1676 GS Twisk

Schoolfoto van Basisschool de Klaverwoid

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op OBS De Klaverwoid

De Klaverwoid is een openbare basisschool in Twisk met ongeveer 80 leerlingen. De Klaverwoid is 1 van de 15 scholen van stichting Allure. Het is een school waar, mede door de kleinschaligheid, de kinderen, leerkrachten en ouders elkaar goed kennen. We willen als school het beste uit een kind halen en vinden het belangrijk dat kinderen zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. Wij hechten veel waarde aan zelfstandigheid en welbevinden van het kind.

Op deze website kunt u meer informatie vinden over de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uniek
  • Vertrouwen
  • Betrokken
  • Verantwoordelijk
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Klaverwoid start met 72 leerlingen. 85% van onze leerlingen komt uit Twisk, 15% uit omliggende dorpen; Benningbroek, Opperdoes, Abbekerk en Medemblik. De genoemde  15% bestaat  overwegend uit zij-instromers. Door de omvang van het dorp zijn wij een kleine school, daardoor hebben wij ervoor gekozen om combinatiegroepen te maken. Deze groepen wisselen jaarlijks. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
68
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor het schoolveiligheidsplan en de daarbij horende protocollen verwijzen wij u naar onze website: www.klaverwoid.nl

Terug naar boven