Basisschool de Klaverwoid

Beukenlaan 79 1676 GS Twisk

Schoolfoto van Basisschool de Klaverwoid

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2024 hebben de leerlingen van groep 7-8 de tevredenheidsvragenlijst ingevuld. Van groep 7 krijgen we het rapportcijfer 6,2 en van groep 8 een 7,8.

De hoogste scores van groep 7 zien we op:

  • Leerkracht is duidelijk in wat je goed of fout doet (9,0)
  • Leerkracht helpt waar nodig. (8,2)

De gemiddelde laagste score van groep 7 zien we op:

  • Hoe vind je het op school? (6,0). Bij navraag blijkt dat dit lagere cijfer komt, doordat de leerlingen ervaren dat ze tijdens de pauze niet veel mogen. Dit heeft deels te maken met veiligheid en deels te maken met onduidelijkheid in regels tussen de leerkrachten en de overblijfmedewerkers.

In groep 8 zijn de hoogste scores voor:

  • De regels op school zijn duidelijk (8,6)
  • Leerkracht is duidelijk in wat je goed of fout doet (9,0)
  • Leerkracht helpt waar nodig (9,1)

In groep 7 valt op dat we een lager rapportcijfer (6,8) krijgen dan van groep 8 (7,8).


Tevredenheid
7,8

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De ouders, maar ook leerlingen en medewerkers hebben vragenlijsten over tevredenheid ingevuld. Het rapportcijfer dat we hebben gekregen is een 7,6. Iedereen vindt ons pedagogisch handelen goed tot heel goed. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Leerlingen geven als sterkste punten aan dat de leraar aardig is en dat ze veel van de leraren leren. Ouders geven aan dat de leraar zich positief opstelt naar de leerlingen en dat de leraar er voor zorgt dat de leerlingen geen last hebben van digitaal pesten.

Ouders en medewerkers geven hetzelfde aandachtspunt aan. Beide vinden dat we meer aandacht moeten besteden aan leerlingen die extra zorg of uitdaging nodig hebben. Dit punt is één van de ontwikkeldoelen van de komende jaren. Vanuit ouders komt ook naar voren dat ze meer informatie en inzicht willen hebben in toetsen, opbrengsten en begeleiding van hun kinderen. Een aantal ouders geeft aan dat de school niet goed bekend staat en dat er niet positief over de school gesproken wordt. Dit is in een klankbordgroep met ouders verder besproken en pakken we op waar mogelijk.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven