De Oase

Jachtlustplein 30 a 7391 BW Twello

  • Activiteiten en doelen plannen op het keuzebord.
  • Schoolfoto van De Oase
  • Schoolfoto van De Oase
  • Schoolfoto van De Oase
  • Schoolfoto van De Oase

In het kort

Toelichting van de school

Op De Oase vinden wij het heel belangrijk dat elk kind en elke ouder/verzorger zich gezien en gehoord voelt. Door samen met kind en ouders/verzorgers in gesprek te blijven, helpen we kinderen om zelf keuzes te maken en zich mede verantwoordelijk te voelen voor hun eigen leerproces. Zo begeleiden wij kinderen om ongekend te groeien.

U vindt onder andere de volgende aspecten op De Oase:

* The Leader in Me/kanjertraining. Veel aandacht voor sociaal- emotionele ontwikkeling van ieder kind. Zie voor meer informatie over The Leader in Me het introductiefilmpje op deze site.

* Basisvakken op de ochtend. Op de ochtend kunnen kinderen het best zich concentreren op rekenen, lezen, spelling en taal.

* Differentiatie. Elk kind krijgt op zijn/haar eigen niveau les. Er wordt dagelijks extra ondersteuning en uitdaging/verrijking geboden.

* Spelend leren. Jonge kinderen werken aan hun doelen d.m.v. spelen.

* Wereldoriëntatie en crea. Op de middagen besteden wij aandacht aan wereldoriëntatie en crea.

* Engels vanaf groep 1. Met veel spel en liedjes wordt er al vanaf groep 1 ervaring opgedaan met de Engelse taal. 

Op onze website krijgt u een impressie van onze school. U leest vanuit welke visie wij met kinderen werken en wij ons onderwijs vormgeven. Maar wilt u de sfeer proeven en de school in actie zien, neemt u dan contact met ons op om een afspraak te maken.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gekend worden
  • Leiderschap ontwikkelen
  • Eigenaarschap nemen
  • Excellentie
  • Ongekend groeien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
171
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tijdens het vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u alle vragen die u heeft stellen. De directeur vertelt u over de visie van de school, de wijze waarop de school met kinderen werkt en hoe het onderwijs is vorm gegeven. Het is fijn als u uw kind meeneemt. Een rondleiding door de school is een onderdeel van het kennismakingsgesprek. 

Op dit moment is er nog geen wachtlijst. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op school maken we liever 'afspraken' met kinderen, dan dat we 'regels' opleggen. Regels leg je namelijk op, afspraken maak je samen. Kinderen committeren zich hieraan. De afspraken hangen in elk lokaal, ondertekend door de kinderen.

In het protocol 'gedrag' is opgenomen wat wij van kinderen en ouders/verzorgers verwachten, evenals wat zij van ons als school mogen verwachten t.a.v. gewenst gedrag, ongewenst gedrag, sexueel, en digitaal gedrag.

Terug naar boven