De Oase

Jachtlustplein 30 a 7391 BW Twello

  • Activiteiten en doelen plannen op het keuzebord.
  • Schoolfoto van De Oase
  • Onder begeleiding leren in kleine groepjes.
  • Leren door in synergie samen te werken. Samen kun je meer.
  • Schoolfoto van De Oase

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Uit de tevredenheidspeiling blijkt dat kinderen over het algemeen zeer tevreden zijn. Zij gaan met plezier naar school. Ze zijn tevreden over de kwaliteit van het lesgeven en de ruimte rond de school om te spelen op het plein en de natuurspeelplaats. De kinderen zijn het meest tevreden over het pedagogisch klimaat. Zij geven aan dat iedereen zichzelf mag zijn en dat zij zich hier heel prettig bij voelen.
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders hebben in de tevredenheidspeiling aangegeven tevreden te zijn over de school. Ouders hebben de school met het cijfer 8 gewaardeerd. Zie toegevoegd document.
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven