Christelijke Basisschool Klingelenburg

Weerklank 10 4176 CE Tuil

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Klingelenburg

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het onderzoek leerlingtevredenheid wordt jaarlijks afgenomen in de bovenbouw Het team gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek om nog beter af te stemmen op de behoeften van de leerlingen. In schooljaar 2022-2023 bestaat onze groep 7 uit 4 leerlingen, waardoor hun antwoorden niet zijn meegenomen in het eindresultaat.
Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In 2022 is digitaal het onderzoek oudertevredenheid afgenomen. Deze is door 31 van de 105 respondenten ingevuld. Het team gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek om de contacten met de ouders en de driehoek ouder - kind - school te versterken en de leerpunten daarin mee te nemen.
Tevredenheid
6,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven