Christelijke Basisschool Klingelenburg

Weerklank 10 4176 CE Tuil

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Klingelenburg
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Klingelenburg

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool Klingelenburg! Hier vindt u allerlei informatie over de school en ons onderwijs. 

Voor meer informatie of voor een persoonlijke kennismaking nodigen we u hartelijk uit om langs te komen op school!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zorg voor elkaar
  • IKC in wording
  • Vreedzame School
  • Kindgerichte leerkrachten
  • Driehoek kind, ouders, school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn het schooljaar 2022-2023 gestart met 108 leerlingen. We hebben 5 groepen.  

Voor dit jaar hebben we een groep 1, groep 2, groep 3, een combigroep 4/5 en een combigroep 6/7/8. 

Onze school zal komende jaren een groei in leerlingaantal doormaken. Dit heeft onder andere te maken met de nieuwbouw in Tuil. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met ingang van schooljaar 2020-2021 vormt CBS Klingelenburg met kinderopvang Chapeau een kindcentrum in wording. Wij zien  heel veel kansen en mogelijkheden in onze samenwerking. Daarbij staat het belang van de kinderen voorop. Graag bieden we gezamenlijk een doorgaande lijn voor de kinderen van de peutergroep t/m groep 8. We willen daar samen een visie op ontwikkelen en zien veel kansen en mogelijkheden. We zijn trots en blij dat we hand in hand in verder zullen gaan als kindcentrum in wording.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

ZORG voor ELKAAR

Dat is waar we voor staan. We zien het als onze kerntaak om het kind als totale persoon te helpen ontwikkelen; om elk kind de bagage mee te geven voor zijn plaats in wereld van morgen! Dat begint met de basisvaardigheden (lezen,rekenen, spelling, taal). Deze behoren tot de belangrijkste voorwaarden waar we voor zorgen om te komen tot een kansrijke toekomst.

Daarnaast is onze zorg dat we de kinderen verder toerusten dan enkel de goede basisvaardigheden. We zorgen er met elkaar voor om de kinderen ook vaardigheden te leren die ze nodig hebben om succesvol te zijn in de wereld vanmorgen. Vaardigheden zoals samenwerken, creativiteit, een kritische houding, zelf problemen kunnen onderzoeken en samen oplossen. Om de enorme hoeveelheid informatie die we tot onze beschikking hebben te kunnen filteren en betekenisvol met elkaar te kunnen verbinden.

We willen de leerlingen met zorg voor zichzelf en voor de ander leren functioneren in een groep, voor hun rechten op te komen, te reflecteren en communiceren, feedback geven en ontvangen, te luisteren naar anderen en rekening te houden met elkaar.We willen zorg dragen om maatschappelijk verantwoord te handelen. Dat zorg voor elkaar verder gaat dan onze school. We willen daarbij ook verantwoordelijkheid voor de samenleving en ons milieu dragen. Dat we elkaar respecteren voor wie we zijn en oog te hebben voor elkaar, in al onze diversiteit en verschillen. Omzien naar elkaar en de wereld om ons heen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Zorg voor elkaar zodat iedereen zich op onze school gerespecteerd en geaccepteerd voelen.

Op onze school mogen kinderen fouten maken. Dat hoort bij groei en ontwikkeling. Wij willen een positief, gezond en sociaal veilig klimaat bieden waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. Wij vinden het belangrijk dat we daarin samenwerken met ouders en alle andere betrokkenen.

Onze kernwaarden zijn:

Op onze school werken wij vanuit de christelijke traditie.

Op onze school heerst een professionele cultuur.

Op onze school werken kindgerichte leerkrachten die oog hebben voor het individuele kind.

Op onze Vreedzame School gaan kinderen en leerkrachten op een positieve en zorgzame manier met elkaar om.

Op onze school staan we open voor verschillen tussen mensen.

Op onze school werken we vanuit de driehoek kind, ouders en school.

School en ouders werken samen aan de ontwikkeling van het kind.

Op onze school kijken we eerst naar het kind en dan naar de leerling

Terug naar boven