IKC BinnensteBuiten

Prins Johan Frisoplaats 3a 4196 JC Tricht

  • Schoolfoto van IKC BinnensteBuiten
  • Schoolfoto van IKC BinnensteBuiten
  • Schoolfoto van IKC BinnensteBuiten
  • Schoolfoto van IKC BinnensteBuiten

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ieder jaar wordt vanuit stichting Fluvium voor al haar scholen kwaliteitsvragenlijsten van DUO uitgezet onder haar verschillende doelgroepen. Ieder jaar worden de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 bevraagd. De uitkomsten geven een goed beeld van de tevredenheid en de veiligheidsbeleving.

De doelstelling van het leerlingtevredenheidsonderzoek luiden als volgt:

  • Achterhalen hoe tevreden de leerlingen zijn.
  • Achterhalen hoe de school scoort ten opzichte van de landelijke PO-cijfers.
  • Achterhalen wat de sterke en verbeterpunten zijn vanuit het perspectief van de leerlingen.
  • Achterhalen hoe de tevredenheid van de leerlingen sinds de vorige meting is ontwikkeld. 
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven