IKC BinnensteBuiten

Dr vd Willigenstraat 10 4196 JM Tricht

  • Schoolfoto van IKC BinnensteBuiten
  • Schoolfoto van IKC BinnensteBuiten
  • Schoolfoto van IKC BinnensteBuiten
  • Schoolfoto van IKC BinnensteBuiten

In het kort

Toelichting van de school

IKC BinnensteBuiten is een integraal kindcentrum waar onderwijs, opvang en activiteiten samenkomen in één gebouw in Tricht. Het is een ontmoetingsplek voor kinderen en ouders en richt zich op avontuur, verbinding en verwondering. Op één plek spelen en leren, bereikbaar voor alle kinderen uit onze omgeving.

Het IKC is een veilige plek met een prettige sfeer. Wij zien het als onze missie om het beste uit leerlingen te halen, waarbij ieder kind zich optimaal kan ontplooien op weg naar een mooie toekomst. We gaan op een positieve manier met elkaar om en hebben oog voor ieders competenties en talenten. We doen dit vanuit een open houding naar elkaar, zowel kinderen, ouders, als medewerkers. Ieder met inzet van de eigen verantwoordelijkheden. 

IKC BinnensteBuiten is een leer- en ontmoetingsplek waar:

- iedereen zich welkom en veilig voelt

- een positieve sfeer heerst

- wij uitgaan van talenten en kwaliteiten

- iedereen samenwerkt met elkaar

- iedereen uitgedaagd wordt

- iedereen verantwoordelijkheid draagt

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Integraal Kind Centrum
  • van 0 t/m 13 jaar
  • Verbinding
  • Verwondering
  • Avontuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het IKC is een integraal kind centrum is een instelling waar onderwijs en kinderopvang inhoudelijk en organisatorisch zoveel mogelijk samenwerken bij het bieden van opvoeding, ontwikkeling, onderwijs, opvang en ontspanning voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Kinderen komen uit de omgeving van de dorpen Tricht, Buurmalsen en Geldermalsen. Het gemiddelde aantal leerlingen is de afgelopen jaren stabiel. Maar een nieuw IKC voor opvang en onderwijs zorgt voor een groei in het leerlingenaantal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
129
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren dezelfde schooltijden voor al onze leerlingen, maar de kleuters zijn een aantal hele dagen vrij. De kleuters uit de groepen 1 en 2 gaan op deze wijze 880 uur per jaar naar school en de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 960 uur. 
Alle ouders krijgen ruim voor het nieuwe schooljaar het nieuwe jaarrooster met alle vrije dagen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven