Protestants Christelijke Basisschool De Rank

Russerweg 23 7227 DC Toldijk

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Rank

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Sinds 2021 heeft CBS de Rank een leerlingenraad. De leerlingenraad is er om de belangen van leerlingen op school te behartigen en de betrokkenheid van leerlingen op school te vergroten. Een mooie manier om aandacht te besteden aan burgerschapsvorming.De leerlingenraad heeft dan ook als doel om:
- leerlingen te betrekken bij keuzes die op school worden gemaakt
- het gevoel van verantwoordelijkheid onder leerlingen over schoolse zaken te bevorderen
- leerlingen laten ondervinden hoe ze mee kunnen praten en invloed kunnen uitoefenen op wat er op school gebeurt
- een stem te geven aan de leerlingen op school
- de leerlingen op school op een leuke en actieve manier kennis te laten maken met de grondbeginselen van de democratie.

De leerlingenraad vergadert omgeveer 6 tot 8 keer per jaar met de directeur van de school. 
Tevredenheid
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,1

Terug naar boven