Protestants Christelijke Basisschool De Rank

Russerweg 23 7227 DC Toldijk

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Rank

Het team

Toelichting van de school

Waar gesproken wordt over landelijk gemiddelde gaat het over de gemiddelde schoolgrootte van scholen in Nederland.

Het onderdeel LIO (leraar in opleiding) geeft 0 aan. Wij vinden opleiden in de school erg belangrijk en geven jaarlijks meerdere studenten de kans bij ons te leren. Dit is niet in de tabellen verwerkt.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Personeel dat gebruik maakt van verlof, wordt vervangen door een andere leerkracht, zodat alles in de klas gewoon door kan gaan. Het kan zijn dat iemand op CBS de Rank tijdelijk een uitbreiding krijgt en dit verlof vervangt, of dat er een invalleerkracht van het PON ingehuurd wordt (Personeelscluster Oost Nederland).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven