Protestants Christelijke Basisschool De Rank

Russerweg 23 7227 DC Toldijk

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Rank

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit:
- 8 leerkrachten
- Onderwijsassistent
- Kwaliteitscoördinator
- Directeur. 

Directeur: Diantha de Kinkelder

Kwaliteitscoördinator:Judith Ruiterkamp

Leerkrachten:  
Groep 1-2 : Juf Judith Ruiterkamp en Meester Luuk Smit
Groep 3-4 : Juf Nandie Schimmel-Jansen en juf Joanneke Roelofse
Groep 5-6 : Juf Mariëlle Burgers en juf Yara Zonnebelt
Groep 7-8 : Juf Iris Diesfeldt en juf Yara Zonnebelt

In de groepen 1 t/m 4 ondersteunt juf Marieke en in de groepen 5 t/m 8 is dat juf Joke. Zij ondersteunen de leerkrachten door het inzetten van pre-teaching en verlengde instructie. 

Daarnaast maken wij als school onderdeel uit van: "Opleiden in de school". We vinden het belangrijk om toekomstige studenten op te leiden en ze te helpen bij hun ontwikkeling tot onze toekomstige collega's. Onze opleider in de school is Nandie Schimmel-Jansen.

Schoonmaakster:
Anja Nijenhuis

Vrijwilliger (tuin)onderhoud:
Luc van AsseltVakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof wordt vervanging aangevraagd bij Personeelscluster Oost Nederland (PON). Wanneer dit niet mogelijk is kijken we of we intern kunnen schuiven zodat de continuïteit in het onderwijs zoveel mogelijk door kan gaan. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kinderen spelen in (thema)hoeken al dan niet aan een opdracht of werken met de leerkracht aan een gerichte opdracht. Er is veel aandacht voor de taal- en rekenontwikkeling. Daarnaast is er veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en samenspelen.

Naast aandacht voor de taal- en rekenontwikkeling werken de leerlingen van groep 1/2 thematisch, binnen dit thematisch onderwijs worden verschillende vakken ‘opgelost.’ Dit geldt o.a. voor wereldoriëntatie, mondelinge taalvaardigheid en burgerschap.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In schooljaar 2023/2024 zijn we gestart met het vormgeven van het uniform pedagogisch handelen. De komende twee jaar gaan we verder met dit implementatietraject. 

De plannen zijn uitgewerkt in jaarwerkplannen, deze liggen ter inzage op school. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Rank werkt op een prettige manier samen met kinderdagverblijf 't Holthuisje. Doel is om deze samenwerking de komende jaren verder vorm te geven en inhoudelijker met elkaar op te trekken. 

Onderwijs aan het jonge kind vraagt vaak een specifieke vertaling van de algemene schoolvisie. De school heeft een duidelijke visie op het onderwijs aan jonge kinderen. We wachten niet met het aanbieden van de leerstof totdat een kind ergens "aan toe is". Dit doen we in de wetenschap dat het aanbod van het taal- en rekenonderwijs in de kleuterschooltijd wel degelijk samenhangt met latere taal- en rekenprestaties.

We stemmen ons onderwijsaanbod af op het jonge kind en er is tevens ruimte voor beweging, zelfstandig werken en spel. Onderzoek naar effectiviteit van het aanbieden van leerstof aan kleuters – en naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters op scholen waar dit gedaan wordt – geeft een positief beeld (Le et al., 2019). Jonge kinderen zijn continu in ontwikkeling. Kleuters verschillen weliswaar qua cognitief niveau, maar ze zijn er allemaal aan toe om nieuwe dingen te leren.

Op onze school hechten we een grote waarde aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan de kleuters, dit is zichtbaar wanneer je het taalrijke kleuterlokaal binnenloopt. 

Terug naar boven