Protestants Christelijke Basisschool De Rank

Russerweg 23 7227 DC Toldijk

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Rank

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op praktisch alle scholen van onze Stichting wordt in groep 8 de "Eindtoets Basisonderwijs" afgenomen. In onderstaand overzicht kunt u zien hoe onze school de laatste twee jaren gescoord heeft. Het blijft een enkel cijfertje waaruit niet altijd af te lezen valt hoe de kwaliteit van de school is.De CITO-Eindtoets meet alleen de resultaten op het gebied van Rekenen, Taal, Begrijpend lezen en Studievaardigheden. De sociaal-emotionele ontwikkeling, sociale redzaamheid en het welbevinden van de leerlingen wordt niet in beeld gebracht. Het is en blijft dus een eenzijdig beeld van de ontwikkeling van onze kinderen. De score is en blijft altijd afhankelijk van de populatie op onze school. Deze kan per jaar sterk verschillen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven