Protestants Christelijke Basisschool De Rank

Russerweg 23 7227 DC Toldijk

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Rank

In het kort

Toelichting van de school

Geachte lezer,

Graag informeren wij u over de bijzonderheden van onze prachtige dorpsschool in de mooie Achterhoek. Een veilig en warm schoolklimaat staat bij ons uiteraard voorop! Een school waar ieder kind wordt gezien en waar de focus ligt op de basisvaardigheden met uiteraard ruimte voor ieder kind om te ontdekken waar zijn/haar talenten liggen. 

Een goede communicatie tussen ouders en school vinden wij belangrijk! De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders/verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie en beschrijven wij hoe we het onderwijs organiseren en wat we belangrijk vinden. 
Maak gerust een afspraak voor een kennismaking of rondleiding. 

Vriendelijke groet, Heidi Bolsenbroek 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Verbinding
  • Dorpsschool
  • Basisvaardigheden centraal
  • Excellent leesonderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS de Rank is een gezonde dorpsschool met 100 leerlingen verdeeld over vier combinatiegroepen. Ondanks dat de Achterhoek te maken heeft met krimp, is dat op onze school allesbehalve merkbaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven