De Cocon

Hoefstraat 173 5014 NK Tilburg

  • Sinterklaas
  • Een voorbeeld van een talige routine die we gebruiken om de woordenschat van de leerlingen uit te breiden.
  • In samenwerking met het mooiste museum van Tilburg: "De Pont" is dit prachtige kunstwerk ontstaan.
  • Pas op voor het woordenschatmonster, want hier zitten alle moeilijke woorden in!
  • Sinds 2019 werken wij met deze visie.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindopbrengsten van De Cocon nader toegelicht:

schooljaar 2013-2014

geen toelichting nodig.

schooljaar 2012-2013

28 deelnemers (1 verhuizing) eindscore inspectie 533.1

25 leerlingen Citotoets
2 leerlingen Drempeltoets
1 leerling eigen leerlijn

schooljaar 2011-2012

26 deelnemers (1 leerling ontbreekt) eindscore inspectie 527

26 leerlingen Citotoets
geen eigen leerlijn

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op kindcentrum de Cocon werken wij onder andere met adaptieve verwerkingssoftware (Gynzy Kids). Hierbij wordt elke dag het niveau van de kinderen opnieuw gemeten. Ook werken wij met vaste toetsmomenten van de methodes en de afnames van CITO. Voor de eindtoets werken wij met de IEP eindtoets.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven