De Cocon

Hoefstraat 173 5014 NK Tilburg

  • Sinterklaas
  • Een voorbeeld van een talige routine die we gebruiken om de woordenschat van de leerlingen uit te breiden.
  • In samenwerking met het mooiste museum van Tilburg: "De Pont" is dit prachtige kunstwerk ontstaan.
  • Pas op voor het woordenschatmonster, want hier zitten alle moeilijke woorden in!
  • Sinds 2019 werken wij met deze visie.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk om te weten hoe leerlingen denken over het onderwijs op De Cocon. We willen graag toekomstgericht werken en hiervoor gaan we kijken wat we als verbetertraject kunnen doen om ons onderwijs voor de leerlingen aantrekkelijker kunnen maken. Hierbij zullen we de leerlingraad ook bij betrekken.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk om te weten hoe ouders denken over het onderwijs op De Cocon. Samen met ouders gaan wij regelmatig in gesprek tijdens klankbordgroepen om ons onderwijs en onze school continu te verbeteren. Op deze manier streven wij naar een goede, constructieve samenwerking. 
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven