De Cocon

Hoefstraat 173 5014 NK Tilburg

  • Een voorbeeld van een talige routine die we gebruiken om de woordenschat van de leerlingen uit te breiden.
  • In samenwerking met het mooiste museum van Tilburg: "De Pont" is dit prachtige kunstwerk ontstaan.
  • Sinds 2019 werken wij met deze visie. In schooljaar 2023-2024 gaan we de visie met het oog op het nieuwe schoolplan herijken.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk om te weten hoe leerlingen denken over het onderwijs op De Cocon. We willen graag toekomstgericht werken en inspelen op de actualiteit. Ons onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Door regelmatig te analyseren en reflecteren komen we tot verbetering van ons onderwijs. Naast de gesprekken met kinderen in de groepen, betrekken we ook de kinderraad bij een aantal onderwerpen. 
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk om te weten hoe ouders denken over het onderwijs op De Cocon. Tijdens onze MR vergaderingen evalueren en bespreken we regelmatig de gang van zaken. Ook de tevredenheidpeiling benutten we om te blijven werken aan een goede schoolorganisatie.
Tevredenheid
8,6

Terug naar boven