De Cocon

Hoefstraat 173 5014 NK Tilburg

  • Sinterklaas
  • Een voorbeeld van een talige routine die we gebruiken om de woordenschat van de leerlingen uit te breiden.
  • In samenwerking met het mooiste museum van Tilburg: "De Pont" is dit prachtige kunstwerk ontstaan.
  • Sinds 2019 werken wij met deze visie.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Kindcentrum de Cocon is onderdeel van stichting Tangent. Deze stichting maakt gebruik van een eigen vervangers poule die ingezet kan worden bij afwezigheid van de leerkracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast de nadrukkelijke aandacht voor het leren, besteden we ook aandacht aan diverse activiteiten op creatief gebied. In iedere groep staat expressie op het programma, lessen waarin de kinderen kennis kunnen maken met diverse aspecten van creativiteit.
Ieder jaar stellen wij een gevarieerd kunstaanbod samen van de volgende zes disciplines: muziek, dans, drama, beeldende kunst, foto/film/video en literatuur. Het programma is zo samengesteld dat elke leerling gedurende 8 jaar basisonderwijs met elke discipline twee keer in contact komt.
Er is een cultuurcoördinator op school aanwezig die zich bezig houdt met kunst en cultuur binnen de school (projecten organiseren, subsidie aanvragen, workshops envoorstellingen regelen, aanschaf nieuwe methode begeleiden).
Cultuur met Kwaliteit is één van de projecten waar we aan gaan meedoen. Het vak drama komt hierbij centraal te staan.
Ook aan sport en spel wordt in ruime mate aandacht gegeven. De kinderen krijgen vanaf groep 1 minstens 2 gymlessen per week in onze eigen speelzaal of gymzaal. Wij hebben een eigen vakleerkracht gym (juf Sanne).

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle informatie over de specifieke ondersteuning van De Cocon kunt U vinden in ons ondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven