Openbare Basisschool de Sleutel

Eilenbergstraat 256 5011 EC Tilburg

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Sleutel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Sleutel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Sleutel
  • Wij hebben een vakdocent lichamelijk opvoeding op school.
  • De gymlessen worden gegeven door een vakdocent.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van OBS De Sleutel.

Met dit 'schoolvenster' willen wij u inzicht geven in de organisatie van de school en de achtergrond en resultaten van ons onderwijs.

De Sleutel is een kleinschalige, openbare basisschool in de wijk Heikant/Quirijnstok in Tilburg Noord. Het karakter van onze school wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kernwaarden van het openbaar onderwijs en onze directe omgeving; de wijk met haar inwoners. Die kernwaarden en omgeving maken De Sleutel tot een goed voorbeeld van ‘de samenleving in het klein’. Door dit openbare karakter leren de kinderen van De Sleutel, naast belangrijke vakken als taal en rekenen, dat verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen leiden. Het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Kinderen worden zich daardoor bewust van hun eigen identiteit en bereiden zich tegelijkertijd voor op hun rol in de samenleving. Dit begint natuurlijk bij een eerste succesvolle overstap naar het voortgezet onderwijs.

De gegevens in dit schoolvenster worden jaarlijks geupdate, zodat u altijd over de actuele gegevens beschikt. Op de website van de school kunt u terecht voor meer informatie; www.obsdesleutel.nl. Onze school valt onder het bestuur van Stichting Kinderstad.

U bent van harte welkom om de school te bezoeken voor een vrijblijvende rondleiding. U kunt dan contact opnemen met mevrouw Petra Brun of de heer Bram Boek.

Het team van OBS De Sleutel.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Iedereen is waardevol
  • School in het groen
  • Sterk team
  • Kind- én opbrengstgericht
  • Samen maken we het verschil

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De kracht van onze school is de relatieve kleinschaligheid, onze focus op de basisvaardigheden (Taal en Rekenen) en een positief schoolklimaat (rust en goede sfeer in de school). Onze ambitie is niet om zoveel mogelijk leerlingen te bedienen, maar om het beste onderwijs te bieden. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen door het hele team worden gezien. Onze leerlingen werken in kleine, homogene groepen. Wij hebben 9 reguliere groepen (groep 1/2A, 1/2B, 1/2T, 3, 4, 5, 6, 7 en 8) en een Taalschoolgroep. De Taalschoolgroep is een heterogene groep voor kinderen van 6 t/m 12 die nieuw zijn in Nederland. De gemiddelde groepsgrootte ligt momenteel rond de 24 leerlingen per groep.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
199
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven