Openbare Basisschool de Sleutel

Eilenbergstraat 256 5011 EC Tilburg

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Sleutel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Sleutel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Sleutel
  • Wij hebben een vakdocent lichamelijk opvoeding op school.
  • De gymlessen worden gegeven door een vakdocent.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Vanwege de geldende Coronamaatregelen is het in de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 niet gelukt om succesvol het onderzoek oudertevredenheid te voltooien.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven