Basisschool Harten4

Cederstraat 4 5037 JD Tilburg

  • Schoolfoto van Basisschool Harten4
  • Schoolfoto van Basisschool Harten4

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Wij heten u van harte welkom op het schoolvenster van Basisschool Harten4.

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Neem gerust ook eens een kijkje op onze website www.bsharten4.nl

Team Basisschool Harten4

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Klein & verbonden
  • Gesprekken mét kinderen
  • Rust, structuur, veilige sfeer
  • Samen leren en spelen
  • Eigen leervragen van kinderen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze kinderen komen uit heel Tilburg, een deel komt uit de wijk of uit aangrenzende wijken. Op dit moment groeien we licht, doordat steeds meer ouders onze school weten te vinden.

We willen graag ons modern onderwijs en onze kleine, warme school met zoveel mogelijk kinderen en hun ouders delen! We hopen aan nog meer kinderen te kunnen laten zien wie we zijn, waar we voor staan én waar we voor gaan!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
139
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven