Basisschool Harten4

Cederstraat 4 5037 JD Tilburg

  • Schoolfoto van Basisschool Harten4
  • Schoolfoto van Basisschool Harten4

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Elk jaar vragen we bij leerlingen uit groep 6, 7 en 8 hoe zij het op school vinden. Naar aanleiding van de (anonieme) antwoorden van de leerlingen passen we dingen aan of zetten we acties in. Het gesprek tussen leerling, leerkracht en/of klasgenoot is voor ons steeds het startpunt.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven