Basisschool De Alm

Groenewoudstraat 70 5022 GE Tilburg

  • Schoolfoto van Basisschool De Alm
  • Schoolfoto van Basisschool De Alm
  • Schoolfoto van Basisschool De Alm
  • Schoolfoto van Basisschool De Alm
  • Schoolfoto van Basisschool De Alm

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijsten van Zien! zijn afgenomen in maart 2023 in de groepen 6, 7 en 8. Op alle indicatoren scoren we bovengemiddeld danwel op het landelijk gemiddelde. Wij zijn trots op dit mooie resultaat. 

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In juni 2021 is er via DUO onderwijsonderzoek een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. Het afnemen van een oudertevredenheidsonderzoek helpt ons bij streven naar goede kwaliteit. We scoren als school een 7,5 Dat is op zich een mooi cijfer, maar we leren uit dit onderzoek ook dat er echt een aantal verbeterpunten zijn waar we mee aan de slag zullen moeten. Als school willen we namelijk gaan voor kwaliteit. 

Dit zijn de sterke punten, de succesfactoren van Basisschool De Alm:

Goede lessen, Leerkrachten en de schoolleiding/directie

Op deze thema's valt veel winst te behalen voor de overall tevredenheid van de ouders:

Algemene ontwikkeling, Sfeer op school, Zelfvertrouwen kind, Gepersonaliseerd leren, Wijze van toetsen, Communicatie, Kind durft te zeggen wat hij/zij vindt, Regels en handhaving

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven