OBS Hartevelden

Gendringenlaan 22 5043 LL Tilburg

  • Schoolfoto van OBS Hartevelden
  • Schoolfoto van OBS Hartevelden
  • Schoolfoto van OBS Hartevelden
  • Schoolfoto van OBS Hartevelden
  • Schoolfoto van OBS Hartevelden

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

 
We halen uit de enquêtes onze verbeterpunten en gaan daarmee aan de slag op groeps- en schoolniveau. 
Naast deze enquête die van groep tot groep kan verschillen, nemen we verschillende andere vragenlijsten af bij kinderen. 
Dit doen wij met SCOL en sociogram. 
Zo hebben we de school in beeld, de groep in beeld, en het individuele kind in beeld. 

Tevredenheid
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Deze uitslag geeft een beeld van de totale school. Dit kan uiteraard van groep tot groep verschillen, ook de beleving van ouders verschilt van groep tot groep. 

Belangrijk is om de groep en het individu goed in beeld te krijgen.  
Dit doen we door vragenlijsten af te nemen van SCOL en Sociogram. Deze uitslagen worden geanalyseerd door de leerkracht en de IB-er en waar nodig acties ondernomen. Dit doen we op school- groeps en individueel niveau. 

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven