OBS Hartevelden

Gendringenlaan 22 5043 LL Tilburg

  • Schoolfoto van OBS Hartevelden
  • Schoolfoto van OBS Hartevelden
  • Schoolfoto van OBS Hartevelden
  • Schoolfoto van OBS Hartevelden
  • Schoolfoto van OBS Hartevelden

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed onderwijs
  • Morgen beter dan vandaag
  • Jij mag er zijn!
  • Wij zijn er voor jou!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS Hartevelden is een fusieschool tussen OBS De Heerevelden en Jan Ligthart Huibeven. We bestaan dit jaar vier jaar en starten met ongeveer 365 leerlingen verdeeld over 16 groepen
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
350
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Basisschool De Heerevelden en basisschool JL Huibeven zijn per schooljaar 2019-2020 samengevoegd worden. In de documenten staat regelmatig JL Huibeven. Hier kunt u ook OBS De Heerevelden lezen. In de protocollen worden soms een van deze namen gebruikt. Momenteel wordt er gewerkt aan kwaliteitskaarten waarop deze informatie staat voor Hartevelden. Tot die tijd gebruiken we de inhoud van bovengenoemde documenten. 


Terug naar boven