OBS Hartevelden

Gendringenlaan 22 5043 LL Tilburg

  • Schoolfoto van OBS Hartevelden
  • Schoolfoto van OBS Hartevelden
  • Schoolfoto van OBS Hartevelden
  • Schoolfoto van OBS Hartevelden
  • Schoolfoto van OBS Hartevelden

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij maken gebruik van een invalpool van het bestuur van de Opmaatgroep.
Daarnaast hebben we een protocol 'ziekte en vervanging'.
We streven ernaar om altijd bekwaam personeel voor de groep te hebben. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Startgroep: Claudy en Neeltje
Groep 1-2 B :Sarah 
Groep 1-2 C: Maud en Carien
Groep 1-2 D:Maria en Diana
Groep 3 A: Judith en Inger
Groep 3 B: Iris 
Groep 4 A: Adrie en Debby
Groep 4 B: Kevin
Groep 5 A: Hervé
Groep 5 B: Niels 
Groep 6 A: Maartje en Chantal 
Groep 6 B: Chantal en Annemarie
Groep 7 A: Rob en Ilse
Groep 7 B: Annick en Judith D
Groep 8 A: Brenda en Silvie
Groep 8 B: Angela en Rob

Onderwijsassistent: John en Claudia
KC 'er onderbouw: Michelle
KC 'er bovenbouw: Kim 
Onderwijskundig teamleiders: Inger en Rob
Muziek: Jeroen
Handvaardigheid: Trudy en Rian
Administratie: Claudia en Dominique
Gym: Bas
Begeleider Passend Onderwijs: Manon
Logopedie: Angelique 
Extra ondersteuners NPO middelen: Ingeborg
 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de groepen 1-2 werken we in thema's. Binnen deze thema's komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod en bepalen we het "beredeneerd aanbod" voor die periode. Voor elk ontwikkelingsgebied worden per thema doelen gesteld, die gedurende de kleuterperiode voor een doorlopende lijn zorgen. De kinderen oefenen deze doelen middels betekenisvolle activiteiten. Het leren vindt voornamelijk plaats binnen speel/werktijd, kringactiviteiten, buitenspeelmomenten en bewegingslessen. ?Voor taal volgen we hierbij de richtlijnen van LIST (Lees Interventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak). We maken daarbij veel gebruik van het voorlezen van boeken,? aanbieden van prentenboeken, omdat dit bij jonge kinderen een positief effect heeft op de woordenschatontwikkeling. ?Ook het plezier in het luisteren naar en beleven van verhalen is voor ons een belangrijke reden geweest om voor de List aanpak te kiezen. Bij rekenen volgen we hierbij de richtlijnen van EDI (Expliciete Directe Instructie). We delen het leerdoel met de kinderen. ?Doordat kinderen zelf actief bezig zijn tijdens deze lessen, leren ze met veel plezier!

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De invulling kan per periode of jaar verschillen. Dit hangt af van de behoeften van een groep. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In samenwerking met het team en de MR hebben we aan de wettelijke verplichting voldaan door een nieuw ondersteuningsprofiel op te stellen voor onze school. Per 1 januari 2021 is deze voor vier jaar vastgesteld. 
Op onze website kunt u het SOP vinden. 
Daarnaast werken we met de scholen uit 'Reeshof oud' aan een buurt ondersteuningsprofiel. Dit doen we om zo veel mogelijk extra ondersteuning in de wijk te kunnen bieden. Het buurt ondersteuningsplan staat in de kinderschoenen. 

Waar vandaan:
Bij ons komen kinderen vooral uit de wijk en een klein percentage komt uit Tilburg West.
Zij maken een bewuste keuze om naar onze school te komen vanuit Tilburg West. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zie het ondersteuningsplan op onze website. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken met een Startgroep. Hier komen kinderen van 4 jaar binnen in een groep van ongeveer 15 kinderen. In deze groep leren zij de basis van de schoolse vaardigheden. 
Ze leren luisteren naar elkaar in de kring, ze leren een taak kiezen, afmaken en opruimen, ze leren zelfstandig naar het toilet gaan, contact maken met de juf en andere kinderen. In de startgroep wordt een stevig taalaanbod gegeven. Wanneer de kinderen wegwijs zijn met de schoolse vaardigheden, stromen zij door naar een groep 1-2. Dit gaat geleidelijk en in goede samenwerking met ouders. 
Het doorstromen gebeurt na ongeveer 6 tot 12 weken. Een keer per week komen er peuters van kinderopvang Huibeven, zodat de overgang van peuter naar kleuter soepel kan verlopen. 

Terug naar boven