Openbare Basisschool De Springplank

Groenstraat 5 4847 AE Teteringen

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Springplank

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder,

We vertellen u graag meer over onze school! In deze schoolgids kunt u de belangrijkste informatie van de school en onze activiteiten vinden. We leiden u graag rond, zodat we de school en onze werkwijze in de praktijk kunnen laten zien. 

‘Samen’ is het sleutelwoord op onze school. In een veilige sfeer samen leren, spelen, werken en vieren! Binnen ons onderwijsaanbod werken we aan de basisvakken, maar onderscheiden we ons doordat we de leerlingen opleiden tot zelfbewuste, positief kritische wereldburgers die aan het einde van de basisschool klaar zijn om de wereld verder te ontdekken. Het uitgangspunt ‘leren van en met elkaar’ maakt dat de kinderen ontwikkelen tot zelfverantwoordelijke, kritische en zelfdenkende mensen die zich kunnen redden in de steeds veranderende wereld om ons heen. In de tweejarige stamgroepen worden de leerlinge continu betrokken bij hun leerproces, waarbij we ook samenwerken met ouders. We luisteren naar elkaar en gaan met elkaar in gesprek om te weten hoe en wat we denken. Daarbij staan we open voor de ander en groeien we samen. Hierin staat het leren vanuit verwondering, in verbinding met jezelf en de wereld en duurzaamheid centraal.

Nieuwsgierig geworden? Maak vrijblijvend een afspraak voor een rondleiding om de school in bedrijf te zien!

Vriendelijke groet,

Team obs De Springplank

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen leren van en met elkaar
  • zelfbewustzijn
  • zelfstandigheid
  • zelfverantwoordelijkheid
  • toekomstgericht onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Springplank staat in het hart van Teteringen. Onze school is gevestigd in het recentelijk gerenoveerde pand aan de Groenstraat. Op dit moment gaan rond de 230 leerlingen uit de omliggende wijken naar onze school. De Springplank is een afspiegeling van de Nederlandse maatschappij en daar zijn we trots op!

In het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met een afdeling voor hoogbegaafde kinderen. Deze afdeling is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwaardige afdeling waarin we in 3 groepen met in totaal ruim 50 kinderen voltijds onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen geven. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
215
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor het schoolveiligheidsplan maken we gebruik van het digitale format van de veilige school. 

Terug naar boven