Openbare Basisschool De Springplank

Groenstraat 5 4847 AE Teteringen

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Springplank

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Jaarlijks nemen we een tevredenheidspeiling onder de leerlingen af, middels de vragenlijst van de Succes!Spiegel. De uitkomst van de vragenlijst geeft een percentage waarbij de score een 8 of hoger was. Dit wil dus zeggen dat het overige percentage lager scoorde. De uitkomst is een mooie indicatie voor de tevredenheid van onze leerlingen. We zien over het algemeen dat leerlingen graag naar school gaan. Ze beoordelen de school met een 8.7! Er heerst over het algemeen een veilige sfeer in de groep en op het plein. Wel merken we dat we hier blijvend aandacht aan moeten geven om dit gevoel vol te houden. De kinderen geven aan dat ze het idee hebben dat we de hen goed in beeld hebben en aansluiten bij hetgeen ze moeten leren. We blijven ook kritisch op de scores die een 7 of lager waren, zodat we ook daarin groei doormaken. 

Dit neemt niet weg dat we trots zijn op de uitkomst!

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Binnen Markant Onderwijs is er in 2019 gekozen voor het instrument Succes!Spiegel, waarmee we de tevredenheid van ouders, leerlingen en leerkrachten meten.

De tevredenheid van ouders en leerlingen is de afgelopen jaren steeds ruim voldoende geweest. We hebben de afgelopen jaren samen met de nieuwe ib-er en directeur hard gewerkt om een duidelijk (zorg)structuur binnen de school weg te zetten. Dit heeft nu al geresulteerd in meer tevredenheid binnen het team. In 2019 heeft dit geresulteerd in een 7.7 gemiddeld van de ouders en de ouders bevelen de school van harte aan. Men gaf hier een gemiddelde van 8.1!

We zijn er trots op dat ouders onze school een mooi cijfer geven en zien ook dat dit in de omgeving wordt verteld. Dit heeft onder andere geresulteerd in een forse groei van het leerlingenaantal. Desondanks blijven we kritisch op ons eigen onderwijs en de wijze waarop we samen werken met ouders. Alleen ga je snel, maar samen kom je verder!

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven