Openbare Basisschool De Springplank

Groenstraat 5 4847 AE Teteringen

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Springplank

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Jaarlijks nemen we een tevredenheidspeiling onder de leerlingen af, middels de vragenlijst van de Succes!Spiegel. De uitkomst van de vragenlijst laat zien hoe de kinderen naar het onderwijs en de de sfeer op school aankijken. De uitkomst is een mooie indicatie voor de tevredenheid van onze leerlingen. We zien dat de meeste leerlingen graag naar school gaan. Er heerst over het algemeen een veilige sfeer in de groep en op het plein. Wel merken we dat we hier blijvend aandacht aan moeten geven om dit gevoel vol te houden. De kinderen geven aan dat ze het idee hebben dat we de hen goed in beeld hebben en aansluiten bij hetgeen ze moeten leren. We gaan in gesprek met de groep over de resultaten, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk kinderen elke dag met plezier naar school gaat! We zijn trots op deze uitkomst!

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Binnen ons bestuur meten we de tevredenheid met de vragenlijsten uit de Succes!Spiegel.

De tevredenheid van ouders en leerlingen is de afgelopen jaren steeds ruim voldoende geweest. Ook dit jaar wordt de school met een 7,2 beoordeeld. Over het algemeen genomen hebben we dus tevreden ouders!

Er is bij een overgrote meerderheid tevredenheid over de manier waarop we lesgeven en oog hebben voor de kinderen.
We realiseren ons echter ook dat het door het uitvallen van een aantal vaste collega’s soms een uitdaging is om de groep te bezetten. Dit heeft invloed op de ingezette ontwikkelingen en geeft een uitdaging om de kwaliteit vast te houden. Een ander aandachtspunt blijft dat er kritisch gekeken wordt dat er voldoende gecommuniceerd wordt over zaken uit de groep of over de school. We hebben altijd als doel om zo compleet mogelijk te communiceren. Dit blijft echter ook een persoonlijke behoefte wanneer het genoeg is. Ook krijgen we terug dat er behoefte is om nog meer samen te doen en de ouders nog meer als partner ingezet willen worden. Hier gaan we in de komende periode actief mee aan de slag!

We zijn er in ieder geval trots op dat ouders onze school een mooi cijfer geven en zien ook dat dit in de omgeving wordt verteld. Dit heeft onder andere geresulteerd in een forse groei van het leerlingenaantal. Desondanks blijven we kritisch op ons eigen onderwijs en de wijze waarop we samen werken met ouders. Alleen ga je snel, maar samen kom je verder!

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven